Nové križovatky pre cyklistov a s preferenciou pre autobusy pri Amsterdame

Pri letisku Amsterdam Schiphol dali v decembri minulého roka do užívania vynovenú cestu s cyklochodníkom a vyhradeným autobusovým pruhom v rámci projektu HOVASZ, ktorý sa realizoval cez viaceré obce. Snaha bola vybudovať udržateľné riešenie pre územie, pričom dostupnosť, kvalita života a bezpečnosť boli pre obyvateľov najdôležitejšie parametre pri úprave tejto cesty.

Vybudovanie kvalitného spojenia MHD medzi Aalsmeerom a Schiphol-South (HOVASZ) je dôležitým článkom v regionálnej sieti HOV. Výstavbou sa výrazne zlepší dostupnosť Aalsmeeru a biznis parkov Green Park, Schiphol Rijk a Schiphol Logistics Park vo výstavbe.

Základné informácie o projekte HOVASZ.

4,6 km dlhý, vyhradený pruh pre autobusy prichádza medzi križovatkou s Fokkerweg (Haarlemmermeer) a križovatkou s Poelweg (Uithoorn) a vedie priamo cez Aalsmeer cez Burgemeester Kasteleinweg. Na Fokkerweg sa buduje autobusový prestupový uzol, ktorý umožní prestup na rôzne autobusové linky na Schiphol.

V Haarlemmermeer sa nový autobusový pruh pripája k existujúcemu HOV medzi Hoofddorp a Fokkerweg. V Uithoorne, neďaleko Poelweg, sa nová trasa napája na existujúci autobusový pruh.

Vytvorilo sa tak nové spojenie, ktoré je jedným z prepojení v regionálnej sieti HOV, R-net. R – net je kvalitná verejná doprava (HOV) a znamená častú, pohodlnú a spoľahlivú autobusovú dopravu pričom je atraktívnou alternatívou k autám. Autobusy a zastávky R-net tak ponúkajú cestujúcim extra komfort a pohodlie. Nový autobusový pruh bude prechádzať cez 2 nové uzly verejnej dopravy: Schiphol-South a Aalsmeer Bus Station. Okrem toho boli na trase v Aalsmeer vybudované 2 nové zastávky R-net: 1 na Van Cleefkade a 1 na Ophelialaan.

Samotný dizajn cesty má niekoľko inteligentných aspektov, ktoré ďalej podporujú udržateľnosť. Napríklad nahradenie križovatiek kruhovými križovatkami: čo šetrí veľa zastavovania a zrýchľovania, a tým aj CO2. Autobusy teda jazdia priamo cez 5 zo 6 kruhových objazdov, a preto spotrebujú menej energie. Napríklad autobus robí menej zákrut a jazda autobusom je pre cestujúcich nielen rýchlejšia, ale aj pohodlnejšia. Projekt napĺňa prianie obce Aalsmeer zlepšiť kvalitu života, dostupnosť a bezpečnosť oproti starému stavu. Burgemeester Kasteleinweg (N196) bol preto úplne prepracovaný. Frekventovaná bývalá provinčná cesta sa zmenila na dvojprúdovú cestu pre miestnu dopravu.

Okrem toho sa vytvoril priestor pre cyklistické a pešie chodníky. Na kruhových objazdoch majú cyklisti a chodci prednosť pred motorizovanou dopravou. Napríklad v Aalsmeer, paralelne s Burgemeester Kasteleinweg (N196), bolo vybudovaných 1,5 kilometra chýbajúcej rýchlej cyklotrasy a cyklotrasa bola rozšírená v dĺžke viac ako 2 kilometre. Pri Aalsmeerderbrug bol vybudovaný aj cyklistický podjazd a na križovatke s Legmeerdijkom cyklistický tunel. HOVASZ je projekt Amsterdamského dopravného regiónu, obcí Aalsmer, Haarlemmermeer, Uithoorn a provincie Severné Holandsko.

Celkové náklady projektu sa odhadujú na 29,1 milióna eur.

Video:

Staré riešenie križovatky v Aalsmeer
Letecký pohľad na novú križovatku v Aalsmeer, zdroj: Google map

Ide tak o udržateľný princíp preferovania ekologických druhov dopravy.

zdroj: https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_Aalsmeer_Schiphol_Zuid/Over_het_project

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk