Nová cyklocestička v Žiline dostala stavebné povolenie

Časť naplánovanej cyklotrasy, ktorá by mala spájať centrum Žiliny od námestia A.Hlinku až po Vodné dielo, dostala na úseku ulíc M.R.Štefánika stavebné povolenie.

Samotná ulica by sa mala upraviť tak, aby bol umožnený prejazd oboma smermi pre cyklistov, keďže v súčasnosti je táto ulica, resp. jej časť jednosmerná. Taktiež by sa mali upraviť nárožia ostatných ulíc, ako aj zeleň.

Očakávame, že s prípravnými prácami by sa malo začať na jar, celú cyklocestičku majú dokončiť o rok, kedy sa využijú finančné prostriedky z IROP.

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk