Nepriame odbočenie pre cyklistov doľava.

odbočovanie na križovatkách patrí k najnebezpečnejším manévrom pre cyklistov, pokiaľ sa križujú napríklad s automobilmi. Vo svete je preto pre cyklistov viacero riešení, ktoré umožňujú odbočenie doľava pre cyklistov tromi základnými spôsobmi:

  1. priame odbočenie, teda tak ako aj odbočujú automobily. Pričom bezpečnosť pre cyklistov sa vytvára buď predsadeným priestorom pre nich, osobitnými predraďovacími pruhmi pre cyklistov v križovatke, samostatnými signálmi alebo kombináciou viacerých opatrení. Takéto riešenia sa realizujú najmä vtedy, ak je intenzita cyklistov vyššia a je nutné riešiť ich osobitne.
  2. nepriame odbočenie. Je to spôsob vedenia cyklistov nepriamo, kedy vlastne najskôr pokračujú priamo, po prejdení križovaného pruhu sa otočia o 45 stupňov doľava a následne z novej pozície budú taktiež pokračovať priamo. Toto riešenie pripomína prevedenie chodcov na druhú stranu. Výhodou je to, že cyklisti nie sú ohrození vozidlami a nevznikajú zbytočné nebezpečné situácie.
princíp nepriameho odbočenia doľava

 

 

Rozdiel medzi priamym a nepriamym odbočením je znázornený na obr.:

priame(červené) a nepriame (modré) odbočenie doľava

Tretí spôsob je diagonálne odbočenie, ktorý sa využíva zriedka jednak u chodcov a menej ešte u cyklistov.

diagonálne odbočenie (Holandsko)

Boli by sme radi, keby aj naša legislatíva umožňovala, resp. mala dopravné značenie,ktoré to umožňuje. Ako inšpiráciu ponúkame zopár príkladov zo zahraničia:

Česká republika: táto dopravná sa používa podobne aj v Nemecku, avšak v prípade využitia na Slovensku, nemusí dôjsť k jeho úplnému pochopeniu

 

české značenie

 

 

 

nemecká značka

Viac zrozumiteľná a názornejšia je dopravná značka napr. z príklad z Toronta.

Toronto

 

 

 

Tak uvíme ako to nakoniec dopadne.

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.