Navrh cyklistických komunikácií v meste Brezno – 4.časť (Vstupné cyklistické komunikácie)

Mesto Brezno sa rozhodlo riešiť cyklistickú infraštruktúru vo veľkom tempe. Okrem už schválenej jednej trasy v rámci IROP-U sa už súťaží dokumentácia na daľšie.

Základom pre začatie riešenia cyklistickej dopravy bolo vypracovanie technickej štúdie pre návrh cyklistických komunikácií v meste Brezno (spracovateľ Dopravoprojekt, a.s. Divízia Zvolen). Prinášame Vám postupne všetko dôležité z tohto dokumentu. 

V prvej časti sme sa venovali samotnému rozdeleniu územia

V druhej sme sa venovali hlavným trasám.

V tretej mestským cyklotrasám

Vstupné cyklistické komunikácie (C100 – C107)

 • Spájajú hlavné cykloturistické trasy s mestskými a hlavnými trasami.
 • Celková dĺžka vstupných trás je 7,6 km.

Trasa C100

Trasa prepája cyklotrasu 8602 s mestom a s napojením na Valaskú.

Základný popis:

Trasa začína na križovatke s cestou I/66 (C1) a pokračuje oblúkom po súčasnej ceste cez Banisko až sa napojí na trasu C10.

 Celková dĺžka trasy: 1471 m

Detailný popis trasy:

 • Trasa začína na križovatke s cestou I/66, resp. na trase C1
 • Následne pokračuje po mestskej komunikácií ako cyklokoridor až k rázcestníku trasy 8602 (k bodu B9). Povrch komunikácie je v zlom stave a bude ho nutné vymeniť.
 • Od bodu B9 pokračuje ďalej po mestskej komunikácií až k obchodnému domu Kaufland ako cyklokoridor. Aj v tomto úseku je povrch v zlom technickom stave a je nutné ho vymeniť. Odporúča sa riešiť aj odvodenie.
 • Cyklokoridor sa ukončí pri začiatku OD Kaufland a ďalej trasa pokračuje ako cyklistická cestička v dĺžke 206m až po napojenie na trasu C10 kde trasa C100 končí.

 

Podiel jednotlivých typov cyklistických komunikácií:

Typ komunikácie percentuálny podiel
Cestička pre cyklistov 19%
Cyklokoridor 81%

Trasa C101

Trasa prepája cyklotrasu 5571 s mestom a hlavnými trasami C2 a C5.

Základný popis:

Trasa začína na začiatku ulice Pestovateľská (B1) a pokračuje v cyklokoridore až po rampu na súčasný most „slimák“.

 Celková dĺžka trasy: 1296 m

Detailný popis trasy:

 • Trasa začína vo vstupnom bode B1 a pokračuje po ulici Pestovateľská až k budove polície kde sa napája na ulicu Vrbovú. Trasa je vedená cyklokoridorom. Komunikáciu sa odporúča revitalizovať (výmena koberca, odvodnenie).

 

Obr. súčasný stav komunikácie  Pestovateľská

 • Následne ide v súbehu trasy C2 po Vrbovej ulici až po Mostárenskú ulicu ako cyklokoridor.
 • Od stredu ulice Mostárenská trasa 100 odbočí na rampu lávky (už v súčasnosti vybudovaná). Po rampe lávky je vedená spolu s chodcami.
 • Trasa končí napojením na trasu C5.

Podiel jednotlivých typov cyklistických komunikácií:

 

Typ komunikácie percentuálny podiel
spoločný chodník pre chodcov a cyklistov 12%
Cyklokoridor 88%

Trasa C102

Trasa prepája cyklotrasu 5571 s mestom a hlavnou trasou C2.

Základný popis:

Trasa začína vo vstupnom bode B2 a pokračuje po ulici Horná a Mládežnícka kde sa napája na trasu C2.  

 

Celková dĺžka trasy: 540 m

Detailný popis trasy:

 • Trasa začína vstupnom bode B2 na cyklotrase 5571.
 • Následne pokračuje po súčasných komunikáciách ul. Horná a ul. Mládežnícka ako cyklokoridor.
 • Trasa končí napojením sa na trasu C2 na ulici Vrbová.

Podiel jednotlivých typov cyklistických komunikácií:

Typ komunikácie percentuálny podiel
Cyklokoridor 100%

 

Trasa C103

Trasa prepája vstupný bod B4 s mestom a hlavnou trasou C2.

Základný popis:

Trasa začína vo vstupnom bode B4 a pokračuje po ulici Hlboká až k ceste II/529, kde ju prekonáva a novou komunikáciou sa napája na trasu C2 kde končí.

 Celková dĺžka trasy: 375 m

Detailný popis trasy:

 • Trasa začína vo vstupnom bode B4 na ulici Hlboká ( po komunikácií sa dá dostať až na trasu 5571).
 • Následne pokračuje po ulici Hlboká až k ceste II/529 ako cyklokoridor.
 • Po prekonaní cesty II/529 sa vybuduje nový prepoj na ulicu Poľná (bude slúžiť aj pre trasu C2; je súčasťou trasy C2 kde je povinnosťou vybudovať tento prepoj). Trasa bude pokračovať po tejto komunikácií ako cyklokoridor.
 • Napojením na trasu C2 na ulici Poľná trasa C103 končí.

Podiel jednotlivých typov cyklistických komunikácií:

Typ komunikácie percentuálny podiel
Cyklokoridor 100%

 Trasa C104

Trasa prepája vstupný bod B5 v časti Drábsko  s hlavnou trasou C5.

 

Základný popis:

Trasa začína vo vstupnom bode B5 na ulici Podkoreňová na konci časti Drábsko a pokračuje po súčasne nespevnenej komunikácií až k SAD Zvolen kde sa napája na trasu C5.

 Celková dĺžka trasy: 1770 m

Detailný popis trasy:

 • Trasa začína na ulici Podkoreňová na konci časti Drábsko.
 • Pokračuje po poľnej ceste až k blízkosti závodu SAD Zvolen (Cesta Osloboditeľov), kde sa napojí na začiatok trasy C5. Trasa je vedená v cyklokoridore v dĺžke 1770 m.

Podiel jednotlivých typov cyklistických komunikácií:

Typ komunikácie percentuálny podiel
Cyklokoridor 100%

  Trasa C105

Trasa prepája vstupný bod B6 s hlavnou trasou C3.

 

Základný popis:

Trasa prepája vstupný bod B6 v časti Zadné Halny (v blízkosti železničnej stanice Brezno – Halny) s trasou C3 pri ceste III/2378 (cesta smerujúca na Mýto pod Ďumbierom)

Celková dĺžka trasy: 240 m

Detailný popis trasy:

 • Trasa začína pri vstupnom bode B6 v časti Zadné Halny (v blízkosti železničnej stanice Brezno – Halny).
 • Od začiatku následne smeruje trasa v cyklokoridore na miestnu komunikáciu ktorá končí v križovatke s cestou I/66 a II/2378. Na trase sa nachádza dreveno- železný most ktorý je nutné zrekonštruovať.
 • Následne pri križovatke sa vybuduje na ľavej strane spoločná cestička pre chodcov a cyklistov ktorá oddiali priechod od križovatky tak aby sa v budúcnosti mohla realizovať aj okružná križovatka v tomto dopravnom uzle. Potom trasa prejde priechodom a napojí sa na trasu C3, kde končí.

Podiel jednotlivých typov cyklistických komunikácií:

Typ komunikácie percentuálny podiel
cyklokoridor 71%
spoločný chodník pre chodcov a cyklistov 29%

 

 Trasa C106

Trasa prepája vstupný bod B7 s hlavnou trasou C3.

Základný popis:

Trasa prepája vstupný bod B7 na cyklotrase 8598 s trasou C3 pomocou cyklokoridora

Celková dĺžka trasy: 670 m

Detailný popis trasy:

 • Trasa začína pri vstupnom bode B7 na trase 8598 (jedna z hlavných cyklotrás) nad cintorínom
 • Od začiatku následne smeruje trasa v cyklokoridore po miestnej komunikácii popri cintoríne až po ulicu Vranského.
 • Následne pokračuje cyklokoridorom po cestu I/66 a trasu C3 kde končí. V mieste napojenia trasy na I/66 je nutné urobiť opatrenia na ceste I/66 opisované v trase C3.

Podiel jednotlivých typov cyklistických komunikácií:

Typ komunikácie percentuálny podiel
cyklokoridor 100%

 

Trasa C107

Trasa spája tri hlavné trasy.

Základný popis:

Trasa spája tri hlavné trasy C2,C4 a C5. Celková dĺžka trasy: 1223 m

Detailný popis trasy:

 • Trasa začína na križovatke ulíc Mládežnícka – Cesta osloboditeľov na trase C2 a C5.
 • Následne smeruje k ulici Pod hôrkou kde sa napojením na  trasu C4 končí.  Trasa prekonáva malý vodný tok, kde bude nutné vybudovať maličký mostík  (do 10m), resp. dané miesto riešiť priepustom.
 • V celom úseku je trasa vedená ako samostatná cestička pre cyklistov.

 

Podiel jednotlivých typov cyklistických komunikácií:

Typ komunikácie percentuálny podiel
cestička pre cyklistov 100%

 

 

Pokračovanie nabudúce 🙂

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.