Navrh cyklistických komunikácií v meste Brezno – 1.časť

Mesto Brezno sa rozhodlo riešiť cyklistickú infraštruktúru vo veľkom tempe. Okrem už schválenej jednej trasy v rámci IROP-U sa už súťaží dokumentácia na daľšie.

Základom pre začatie riešenia cyklistickej dopravy bolo vypracovanie technickej štúdie pre návrh cyklistických komunikácií v meste Brezno (spracovateľ Dopravoprojekt, a.s. Divízia Zvolen). Prinášame Vám postupne všetko dôležité z tohto dokumentu. 

V prvej časti si povieme niečo základných prvkoch, ktoré vstupovali ako nosné body:


 Hlavným cieľom tejto štúdie je:

–           zdokumentovanie súčasného stavu cyklistickej infraštruktúry v meste Brezno,

–           návrh novej cyklistickej infraštruktúry v rozsahu technickej štúdie  

            s typovo/technickými opatreniami  (situácie, priečne rezy, šírkové usporiadanie),

–           rozčlenenie návrhu na logicky ucelené časti s možnosťou etapizácie výstavby,

–           cenový odhad diela rozdelený na jednotlivé etapy (podľa bodu vyššie).

 V okolí mesta Brezno sa nachádza niekoľko významných turistických oblastí.

 • Na severe sú to Nízke Tatry a s nimi spojená Čertovica či Tále.
 • Na Východe sa nachádza lokalita Zbojská a Muránska Planina.
 • Na juhu Čierny Balog a s ním spojená železnička a skanzen Vydrovo.

 V okolí mesta sa nachádza niekoľko značkovaných cyklotrás ktoré priamo vstupujú do mesta

Medzi najdôležitejšie môžeme zaradiť:

 

Trasa č. 2554 (ZELENÁ STUHA HOREHRONIA – MTB rekrea – modrá – 90,5 km).

Vedenie trasy:

Telgárt –Šumiac –Nová Maša –Pohorelská Maša –Pohorelá –Heľpa –Závadka nad Hronom –Polomka –Bacúch –Malozelenská dolina –Veľkozelenská dolina –Leňušská dolina –Beňušská kyslá –Hudcová –Braväcovo –Veľká Liesková –Bujakovo –Ježova dolina –Repčuľa –dolina Vagnár –sedlo Vagnár –sedlo Diel –Breznianska Skalka –Horné Lazy –Suchá dolina –Bystrianska jaskyňa –Bystrá –Tále

 Trasa č. 5571 (BREZNIANSKY CYKLOOKRUH – MTB rekrea – zelená – 46 km)

Vedenie trasy:

Brezno(Mazorníkovo –pri tenisových kurtoch) –Brezno (Lúčky) –Brezno (Vrch dolinka) –Čierny Balog (Ungrovo) –Čierny Balog (Koreňová) –Čierny Balog (Kabátová) -Čierny Balog (stanica ČHŽ) -Čierny Balog (Vydrovská dolina) -Čierny Balog (Pohnilá) -Čierny Balog (časť Starý Krám)  –Hronec (Svätý Ján 35) –Hronec (námestie) –Hronec (chata Bernardín) –Chvatimech (železničná stanica) –Valaská (Bukovinka) –Brezno (námestie)

Z Brezna vychádzajúca 46 km trasa ponúka mnoho pekných výhľadov na Nízke Tatry a Veporské vrchy. Vedie cez Koreňovú, lúku s množstvom pôvodných obydlí, malých dreveníc „izbičiek“, do Čierneho Balogu, popri Čiernohronskej železnici cez Lesnícky skanzen. Hrončianskou dolinou vedie opäť popri železnici do hutníckej obce Hronec s prvým liatinovým mostom v Uhorsku.

 Trasa č. 2569 (ČIERNOHRONSKÁ – MTB rekrea – modrá – 47,5 km)

Vedenie trasy:

Brezno (námestie) –Mazoníkovo (sídlisko) –Vrch dolinka –Cútova dolina (tunel)       –Nový Krám (žel. most ČHŽ) –Starý Krám –Č. Balog (Pred Sitárkou) –Čierny Balog (ČHŽ) –Dobroč –Čierna dolina (rázcestie) –Pod Pálenicou –Rakytovo (rázcestie)    –Kysuca (Uhliarka) –Sedmák (ranč) –Sedmák ( rázcestie) –Tlstý javor –Obrubovanec –Zákľuky –Danková –Medveďovo

47,5 km trasa vedie z historického centra Brezna, popri rieke Čierny Hron cez malý Čierny Balog, míňajúc Čiernohronskú železničku. Dolinou Páleničné vedie okolo opustených usadlostí zo zoznamu národných kultúrnych pamiatok v časti Kysuca, ďalej pokračujú cez Sedmák popri rodinnej farme Marekov dvor, odkiaľ sa ponúka výhľad na Klenovský Vepor, Poľanu, Nízke aj Vysoké Tatry.

Trasa č. 2570 (SEDLO BUDA – KRÁTKE – BUJAKOVO – MTB rekrea – modrá – 41,5 km)

Vedenie trasy:

sedlo Burda –Kučelách –Kopačno -chata Zbojská –Zbojská strelnica -sedlo Zbojská –sedlo Diel –sedlo Chlipavica –Krátke (chaty) –Zadné Krátke –Michalová Brest –Michalová (námestie) –Michalová (Hrable) –Pod Dovalkou -Brezinky –Rohozná (kemping) –Rohozná (Hliník) –Rohozná (žel. Stanica) –Valachovo –Kozlovo –Bujakovo

41,5 km dlhá trasa vedie od Pohronskej Polhory cez sedlo Zbojská s dobovým, tradičným salašom, popri trase „Zbojníckej strely“ až do sedla Chlipavica s Gazdovským dvorom. Trasa križuje ozubnicovú železničnú trať s najväčším stúpaním až 50 ‰ a poskytuje výhľad na časť Muránskej planiny.

 Trasa č. 8602 (BREZNO – ŠTIAVNIČKA – MTB rekrea – žltá – 8,5 km)

Vedenie trasy:

Brezno (námestie) –Lazná dolina (ovčín) –Horné lazy –Suchá dolina –Stará Valaská –Štiavnička (kravín)

8,5 km cyklotrasa začína na námestí Brezna s dominantnou mestskou zvonicou, rímskokatolíckym kostolom a Horehronským múzeom. Po prehliadke historického centra mesta sa po trase na Štiavničku ponúka stretnutie s prírodou a Starou Valaskou.

Trasa č. 8515 (BREZNO – BUJAKOVO – cestná – žltá – 3 km)

 Trasa č.8598 (Brezno – Srdiečko – MTB rekrea – žltá – 33,5 km)

Vedenie trasy:

Brezno –Rúry -sedlo Diel -sedlo Vagnár / kaplnka -Mlynná dolina –Hviezda -motel Tále -Bystrá dolina –Trangoška –Srdiečko

 Opis trás je detailne popísaný na stránkach cykloklubu Ďumbier.

 

V meste Brezno bol uskutočnený terénny prieskum zameraný na cyklistickú dopravu.

Cieľom terénneho prieskumu bolo získanie informácii o každodennom pohybe cyklistov, ich smerovanie,  získanie základných informácii o stavebnotechnickom stave komunikácii vhodných pre pohyb cyklistov, zmapovanie problémových javov a kolíznych bodov, zistenie nedostatkov a problémov v oblasti organizácie dopravy a dopravného značenia, vyhotovenie fotodokumentácie, skreslenie trás využívaných v súčasnosti cyklistami.

Návrh Cyklistickej infraštruktúry

 

Základnom pre návrh cyklistickej infraštruktúry je prepojiť mesto so vstupnými bodmi na jeho hraniciach. Tieto body rozdeľujeme na hlavné body:

 1. A1 – smer od Podbrezovej

 Vstupné miesto sa nachádza na hranici katastra medzi Breznom a Valaskou

 1. A2 – smer od Čierneho Balogu

 Vstupné miesto sa nachádza v mieste napojenia ulice Poľná

 1. A3 – smer od Tisovca (Zbojskej)

 Vstupné miesto sa nachádza na hranici mesta.

 1. A4 – smer od Polomky

 Vstupné miesto sa nachádza v lokalite okolia žel. stanice Brezno, Bujakovo,

a vedľajšie body B1 až B9 ktoré reprezentujú bočné vstupy do mesta z rôznych miestnych časti, napojení cyklotrás a významných rekreačných zón. Jednotlivé body sú naznačené na nasledujúcom obrázku.

V meste Brezno sú navrhnuté z hľadiska hierarchie tri kategórie cyklotrás:

 Hlavné cyklistické komunikácie (C1-C5)  

 • Trasy vytvárajú sieť cyklistických komunikácií ktoré napájajú hlavné vstupné bodov do mesta a z mesta a tým vytvárajú systém, regionálnych a celomestských trás.
 • Celková dĺžka hlavných trás je 23,6km.

 Mestské cyklistické komunikácie (C10 – C13)

 • Nadväzujú na hlavné trasy.
 • Vytvárajú základnú štruktúru cyklistických komunikácie priamo v meste.
 • Celková dĺžka mestských trás je 3,4 km.

Vstupné cyklistické komunikácie (C100 – C107)

 • Spájajú hlavné cykloturistické trasy s mestskými a hlavnými trasami.
 • Celková dĺžka vstupných trás je 7,6 km.

Celkovo je v meste navrhnutých 17 trás cyklistických komunikácií v celkovej dĺžke 34,6km:

 

V ďalšej časti si povieme niečo viac o samotných trasách….

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.