Milión kilometrov do práce na bicykli.

Najväčšia cyklokampaň na Slovensku má za sebou ďalší ročník. Aký bol? 

Text: Andrea Štulajterová, Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica
Foto: archív Do práce na bicykli

Dňa 18. 6.2019 sa konalo v Bratislave v priestoroch dopravného múzea národné vyhodnotenie kampane Do práce na bicykli 2019,. ktorej cieľom je už po šiestykrát, atraktívnou formou motivovať samosprávy, zamestnávateľov a zamestnancov využívať na cestu do práce bicykel.

Do kampane Do práce na bicykli sa v roku 2019 zaregistrovalo spolu: 99 samospráv, v ktorých sa následne spolu zaregistrovalo 12 687 účastníkov, ktorí boli združení v 3 779 tímoch. Registrovaní účastníci spolu najazdili 1 026 884,53 kilometrov, čo je v prepočte na jedného účastníka 80,94 km. a tým ušetrili oproti ceste autom spolu viac ako 333 ton CO2.

Kampaň sa vyhodnocuje, v súlade so štatútom súťaže, v dvoch úrovniach. Jednou je národné vyhodnotenie, ktoré sa konalo 18.6.2019 v Bratislave, kde bola zhodnotená kampaň na národnej úrovni a odovzdané ceny víťazom v jednotlivých, kde sa oceňujú 3. najaktívnejšie samosprávv a 3. najaktívnejšie spoločnosti. Druhou úrovňou sú lokálne vyhodnotenia v jednotlivých zapojených mestách/obciach individuálne, počas mesiaca jún až júl, kde sú tak isto ocenení víťazi v jednotlivých kategóriách v súlade so štatútom súťaže.

Predstavitelia 3 víťazných samospráv – 1. Martin, 2. Liptovský Mikuláš a 3. Trenčín

Po minulé roky výber víťaznej samosprávy  nezohľadňoval skutočnú aktivitu konkrétnych miest a bol určovaný len podľa počtu prihlásených účastníkov do kampane, bez ohľadu na to, či potom registrovaní súťažiaci jazdili do práce na bicykli a koľko. Už od minulého roka však boli do hodnotenia samospráv zakomponované 4 veličiny (1. počet registrovaných súťažiacich, 2. počet najazdených kilometrov, 3. počet jázd na bicykli a 4. priemerný počet najazdených kilometrov na účastníka), vďaka čomu si naozaj objektívne víťazné mestá svoje ocenenia zaslúžia za svoju aktivitu v kampani. Okrem titulu najaktívnejšia samospráva, víťazi získali od dvorného dodávateľa ocenení pre túto kampaň, Zdenka Šuttu hodnotný umelecký predmet, ktorý symbolizuje motto tohtoročnej kampane „Roztočíme to spolu:“ a skladací bicykel od spoločnosti DEMA Senica, ktorý je vhodný práve na bicyklovanie po meste .

Titul najaktívnejšia samospráva 2019 si vybicyklovalo mesto Martin už po tretíkrát. Toto mesto už môžeme naozaj oprávnenie vyhlásiť za bicyklové mesto, nakoľko sa do kampane zapája od jej prvého ročníka a každý rok počet prihlásených Martinčanov narastá, čoho dôsledkom je zrejme aj pribúdajúca cyklistická infraštruktúra na jeho území. Tento rok sa im podarilo motivovať 710 obyvateľov, ktorí sa do súťaže zapojili a spolu tak najazdili 72 831,94km, čím ušetrili oproti ceste autom až 22 242,31kg CO2. Priemerne každý súťažiaci odjazdil počas mája 102,58kilometrov a to je čo povedať, lebo naozaj tohoročný máj bol studený, daždivý a veterný, no Martinčania nám dokázali, že neexistuje zlé počasie na bicykel, len zle oblečený cyklista. Druhé miesto získalo mesto Liptovský Mikuláš, kde sa do súťaže zapojilo 451 súťažiacich a tí spolu najazdili počas mája do práce a z práce 35 300,33km na bicykli, čím ušetrili 10 977,21 kg CO2 a každý súťažiaci najazdil priemerne 76,5km. Tretiu priečku v súťaži samospráv získalo mesto Trenčín, kde sa samospráve podarilo motivovať do súťaže 619 súťažiacich, ktorí spolu najazdili počas mesiaca máj 57 249,67 km na bicykli, čím ušetrili resp. nevyprodukovali 15 846kg CO2 a priemerne tak každý účastník najazdil 102 kilometrov.

Okrem 3 víťazných samospráv bolo ocenených aj ďalších 5 miest, ktoré splnili kritérium mať aspoň 100 registrovaných súťažiacich a dostali sa tak do žrebovania, kde vďaka ďalšiemu partnerovi a sponzorovi kampane – Slovenskej sporiteľni – každé z nich získalo 5 cyklostojanov a jednu verejnú cyklopumpu. Aktuálne sa preto v Hlohovci, Zlatých Moravciach, Považskej Bystrici, Trenčíne a Senci hľadá vhodné miesto na ich osadenie a tak v týchto mestách zostane trvalá pamiatka na tohoročnú kampaň, ktorá bude užitočná hlavne pre bicyklujúcich obyvateľov.

V kategórii najaktívnejšia spoločnosť/inštitúcia sa tento rok tiež podmienky v štatúte súťaže trochu zmenili, podobne, ako pri hodnotení samospráv, nehodnotil sa len počet zapojených zamestnancov, ale na popredné priečky sa mohli dostať len tí, ktorí aj reálne počas mája na bicykli do práce jazdili.

Táto kategória je trochu aj ukazovateľom toho, že je veľmi podstatné, aké podmienky dokážu  vytvoriť zamestnávatelia svojim zamestnancom, ktorí sa rozhodnú dochádzať do práce na bicykli. Zároveň je to veľká výhoda pre mesto, keď  má na svojom území viacero firiem, organizácií, inštitúcií, ktoré sú ochotné svojich zamestnancov motivovať, podporiť, prípadne aj oceniť, za to, že využívajú na cestu do zamestnania ekologické formy dopravy, pretože  práve zamestnanci sú cieľovou skupinou, pre ktorých je kampaň určená. Práve obyvatelia, ktorí denno denne dochádzajú do práce na bicykli dokážu pozitívne ovplyvňovať, aktuálne veľmi zlú dopravnú situáciu v našich mestách, vďaka tomu že aspoň počas mája vymenia auto za bicykel. Znižujú produkciu CO2, značne tak prispievajú k zníženiu dopravných zápch na cestách a viaceré štúdie potvrdzujú, že dochádzanie na bicykli prispieva k zlepšovaniu zdravotného stavu a priamo vplýva na vyšší pracovný výkon zamestnanca v práci. Dokonca štúdie uvádzajú, že ľudia jazdiaci na bicykli majú lepšiu náladu a sú šťastnejší, veď aj preto sa v hodnotení spokojnosti obyvateľov na popredných priečkach vždy nachádzajú Holanďania, kde bicykluje až 60% populácie. V štúdii, ktorú robila svetová zdravotnícka organizácia sa  dokonca  potvrdilo, že človek, ktorý sa denne aktívne pohybuje aspoň 30 minút, si tým predlžuje život o 3 -4 roky.

Víťazom v kategórii najaktívnejšia spoločnosť za rok 2019 sa stala  Jesseniová lekárska fakulta v Martine, ktorá sa do kampane zapája od prvého ročníka a vždy sa umiestňovala na popredných priečkach, tento rok je to tá najvyššia. Vďaka aktívnej koordinátorke pani Emílii Matuščinovej, ktorá naozaj dokáže motivovať svojich kolegov nielen k tomu aby sa zaregistrovali, ale povzbudzuje ich aj počas kampane, aby jazdili. V máji nebolo počasie veľmi priaznivé k cyklistom, no 201 zamestnancov lekárskej fakulty nám ukázalo, že jazdiť na bicykli sa dá aj v daždi, alebo vetre a počas mája najazdili spolu 36 326kilometrov. Druhé miesto si vybicyklovalo 263 zamestnancov Slovenských elektrární a.s., ktorým sa podarilo počas mája odjazdiť spolu 29 662 kilometrov do práce na bicykli a pekné tretie miesto získali zamestnanci Ministerstva vnútra SR, ktorých sa zaregistrovalo do kampane 218 a spolu najazdili do práce na bicykli počas mája 20 608 kilometrov.

Organizátori kampane sa snažia komunikovať s účastníkmi to, že hlavnou motiváciou pre zapojenie sa do súťaže by mal byť predovšetkým dobrý pocit z toho, že robím niečo pre svoje zdravie, svoje mesto a životné prostredie. Kampaň Do práce na bicykli je však aj súťaž, a tá by mala mať svojich víťazov a preto vďaka partnerom a sponzorom kampane do práce na bicykli sa vyhodnocuje aj bonusové kategória, na ktorú tento rok čakalo takmer 13 tisíc registrovaných účastníkov kampane.. Každý účastník, ktorý sa do kampane zaregistroval mal príležitosť zabojovať o hlavné ceny, do žrebovania o tieto ceny sa dostali tí, ktorí splnili jednu z podmienok, buď počas mája prešli na bicykli do práce a z práce minimálne 2/3 možných jázd, čo bolo 28, alebo prešli na bicykli počas mája minimálne 500 kilometrov. Do finálneho žrebovania o hlavné ceny sa tak dostalo takmer  3 tisíc súťažiacich a vyžrebovaní víťazi získali nasledovné ceny:

Richard Likavčan zo spoločnosti DEMA Senica odovzdáva ocenenie – skladacie bicykle.

Hlavnú cenu kampane, elektrický bicykel DEMA E-CARMEN 28 7SP od spoločnosti DEMA Senica, a.s., získala Helena Szabóová. Štýlovú elektrickú kolobežku Ninebot by Segway KickScooter ES1 od e-shopu so sieťou kamenných predajní TERRABIKE získala Zuzana Peternai. Darčekový kupón v hodnote 200 € od spoločnosti Up Slovensko, s.r.o., získali 3 súťažiaci: Kristián Kubovič. Miroslava Žiaková a Karina Bešenejová. Kvalitný skladací zámok na bicykel ABUS uGrip BordoTM 5700 od spoločnosti ABUS SLOVAKIA, s.r.o., získalo 5 súťažiacich: Ľubomír Šmihula, David Span, Eliška Štefanová, Michal Homola a Branislav Manca.

Heslo kampane Do práce na bicykli 2019 „Roztočíme to spolu“ sa naplnilo, za čo patrí veľká vďaka všetkým, lokálnym, firemným, tímovým koordin átorom, primátorom, starostom, ale predovšetkým všetkým účastníkom, ktorí  svojou účasťou pomohli zasa posunúť rozvoj cyklodopravy na Slovensku na popredné priečky pri určovaní priorít kompetentnými. Veď priam symbolicky bol 10. mája 2019, tzn. počas prebiehajúcej kampane, schválený v NR SR Zákon 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, tzv. dotačný mechanizmu, ktorý výraznou mierou prispeje k využívaniu verejných zdrojov zo štátneho rozpočtu pri „rozbicyklovaní Slovenska“.

Viac informácií o kampani na www.dopracenabicykli.eu, alebo www.nechajmeautodoma.eu,

Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska. 

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk