Mestá dostali výzvu pre zapojenie do súťaže “Do práce na bicykli”

    
    
    
    
    

Všetky mestá na Slovensku dostali výzvu od Ministerstva dopravy pre zapojenie sa do súťaže “Do práce na bicykli”.

Súťaž podporuje využitie bicyklov na pravidelné dochádzanie do práce a už niekoľko rokov sa organizuje aj v okolitých krajinách podporujúcich rozvoj cyklistickej dopravy. V Slovenskej republike sa súťaž v minulosti úspešne organizovala v meste Banská Bystrica a v obdobnej podobe  aj v Prešove a v Žiline.

 Súťaž „Do práce na bicykli“ sa uskutoční v máji 2014. Organizáciu, priebeh,  vyhodnotenie súťaže na úrovni miest a ceny pre súťažiacich si zabezpečí každé zúčastnené mesto vo vlastnej réžii. Pri jej príprave Vám odporúčam využiť spoluprácu s miestnymi občianskymi združeniami zaoberajúcimi sa podporou cyklistiky, prípadne s inými inštitúciami.

Pravidlá súťaže

 

 1. Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré budú v období od 1. do 31. mája 2014 dochádzať do práce na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému v danom meste.
 2. Do súťaže sa môžu prihlásiť iba firmy, ktorých zamestnanci majú pracovisko v danom meste.
 3. Jeden firemný tím môže mať 2 – 4 členov, ktorí sú preukázateľne v dobe trvania súťaže zamestnancami firmy, pod ktorej číslom IČO je tím do súťaže registrovaný. Jedna firma môže zostaviť ľubovoľný počet tímov. Každý tím musí mať minimálne 2 členov. Pokiaľ bude v tíme zaevidovaný len jeden člen, nebude tento tím zaradený do zlosovania o ceny.
 4. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zaregistrovať iba 1x. Opakovaná registrácia bude považovaná za porušenie týchto pravidiel.
 5. Vyplnením prihlasovacieho formulára každý súťažiaci potvrdzuje, že bude rešpektovať pravidlá súťaže a najazdené kilometre bude nahlasovať čestne a pravdivo.
 6. Každý člen tímu si sám eviduje cesty do práce a z práce na bicykli za každý deň od 1. do 31. mája 2014.

Súťažiaci si pri evidencii vyberá z týchto možností:

 • bydlisko – zamestnanie: cesta na bicykli z miesta bydliska do zamestnania
 • zamestnanie – bydlisko: cesta na bicykli zo zamestnania do miesta bydliska
 • oba smery: cesta na bicykli z miesta bydliska do zamestnania a späť
 • bez bicykla: dnes nebol bicykel použitý
 • pracovné voľno: dnes sa nepracovalo
 1. Dni, v ktorých súťažiaci neoznačí žiadnu z možností, sa budú považovať za dni, kedy bicykel nebol použitý.
 2. Do súťaže sa započítavajú iba cesty do práce a z práce. Počítajú sa aj cesty cez víkend, ak išlo o dni, kedy súťažiaci musel ísť do práce.
 3. Vozokilometre v rámci pracovnej doby – t.j. “pracovné pochôdzky” sa nezapočítavajú (boli by tým znevýhodnení súťažiaci, ktorí v pracovnej dobe zotrvávajú na jednom mieste a neúmerne zvýhodnení napríklad messenger a podobné zamestnania).
 4. Jeden člen tímu bude 1x týždenne posielať evidenciu najazdených kilometrov a počtu jázd za celý tím v súlade s možnosťami uvedenými v bode 6 (v členení za každého jednotlivca v tíme) miestnemu koordinátorovi.
 5. Evidenciu vrátane označenia všetkých jázd aj voľných dní za celý týždeň je potrebné zaslať najneskôr do nedele daného týždňa do 24:00 hod., počnúc dňom 4. mája 2014. Celkom tak cesty do práce a z práce zašle každý tím minimálne 5-krát (4.5., 11.5., 18.5., 25.5. a 1.6.2014). Každý pondelok (5.5., 12.5., 19.5., 26.5., 2.6.2014) do 16:00 hod. budú na internetových stránkach súťaže (webovú adresu si určí každé mesto) zverejnené priebežné výsledky tímov, jednotlivcov a firiem.
 6. V súťaži sa posudzuje, či aspoň 2/3 všetkých ciest do práce a z práce v jednom tíme bolo uskutočnených na bicykli.
 7. Organizátori súťaže si vyhradzujú právo navštíviť účastníka súťaže na pracovisku za účelom overenia jeho skutočnej existencie.
 8. Každý súťažiaci má právo svoju účasť v súťaži kedykoľvek ukončiť nahlásením usporiadateľom a jeho kilometre budú zmazané aj v evidencii na internetovej stránke.

 

Osobitné ustanovenie

 

Celková evidencia najazdených kilometrov je založená na dôvere aj preto, že cieľom súťaže je hlavne upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky, že bicykel je rovnocenným dopravným prostriedkom v meste.

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.