Marcové číslo cyklistickej dopravy

V tejto neľahkej dobe vám prinášame marcové číslo cyklistickej dopravy.

  • Nové cyklotrasy: Trnava, Zlaté Moravce,Orava
  • Cyklisti poslali vláde výzvu do programovéo vyhlásenia
  • Nová fínska technológia dopravného značenia
  • Cyklisti a korona vírus
  • Kodaň je len Kodaň – Fotoreport

PDF verzia.

Online číslo: https://issuu.com/cyklodoprava/docs/cas_marec

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk