Šírenie Covidu19 môže ešte zhoršiť znečistenie ovzdušia autami

Koreláciu medzi šírením nákazy Covid19 a znečistením ovzušia potvrdila štúdia z USA z Harvadskej školy verejného zdravia. Výskumníci pracovali so vzorkami z jednotlivých miest USA, pričom poukázali na súvislosť medzi Covidom19 a znečistením ovzdušia najmä s prispením automobilov.

V štúdii spracovali 20 potenciálnych skresľujúcich faktorov vrátane veľkosti populácie, vekového rozdelenia, hustoty obyvateľstva, času od začiatku ohniska nákazy, času od vydania nariadenia „pobyt doma“, nemocničných postelí, počtu testovaných osôb, počasie a socioekonomické a behaviorálne premenné, ako je obezita a fajčenie. Vykonali viac ako 80 ďalších analýz citlivosti.

Výsledky:

Zistili, že vyššie historické expozície PM2,5 sú pozitívne v spojení s vyššou mierou úmrtnosti COVID-19 na úrovni krajov. Výsledky boli štatisticky významné a robustné voči sekundárnym analýzam a analýzam citlivosti.

Závery:

Malé zvýšenie dlhodobej expozície PM2,5 vedie k veľkému zvýšeniu miery úmrtnosti COVID-19. Napriek inherentným obmedzeniam koncepcie ekologickej štúdie výsledky podčiarkujú dôležitosť pokračovania v presadzovaní existujúcich predpisov o znečistení ovzdušia na ochranu ľudského zdravia počas aj po kríze COVID-19. Údaje a kód sú verejne dostupné, takže ich analýzy je možné pravidelne aktualizovať.

zdroj: https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm

Preprint celého článku nájdete tu: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.05.20054502v2.full.pdf+html

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk