Koľko kilometrov cyklotrás je naozaj vo vašom meste?

Súhlasí realita s oficiálnymi údajmi? 

Text a foto: Ivan Janček, OZ Rozbicyklujme Nitru! 

Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska.

Napadlo vám niekedy skontrolovať oficiálny údaj, ktorý uvádza váš mestský úrad o počte kilometrov cyklotrás v meste?

Mesto Nitra uvádza na internete , že na jeho území je 12,85km cyklotrás. Na stránke mesta je toto číslo rozmenené na drobné a úseky sú ďalej rozpísané aj s dĺžkami. Odhliadnuc od toho , že na krajské mesto to je žalostne málo, aká je realita?
Ak sa zorientujete v  neprehľadnom množstve úsekov a porovnáte čísla na stránke a údaje z merania, tak vychádzajú diametrálne odlišné čísla. Kde udělali soudruzi z NDR chybu?
Podľa našich výpočtov užívajú vďaka mestu obyvatelia momentálne zhruba iba 9,4km cyklotrás a nie 12,85 km. Rozdiel je oveľa väčší ako prípustná štatistická odchýlka či chyba merania. Kde sa stratilo skoro 3,5km?

Dokonca aj po započítaní nového úseku cyklotrasy z roku 2018, ktorú v dĺžkou až cca 1,74 km (vychádzame z údaju z mapky) financoval Jaguar Land Rover a ktorá nie je na stránke mesta ešte vôbec uvedená, je v súčasnosti k dispozícii obyvateľom Nitry stále iba 11,1km cyklotrás.

Koľko má naozaj vaše mesto kilometrov cyklotrás? Skontrolujte vaše mesto!

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk