Kde môžu cyklisti jazdiť pod vplyvom alkoholu

Od 1.1. 2017 platí že cyklisti môžu požiť alkohol.

V zákone 8/2009 (zákon o cestnej premávke) napísané:

(2) Vodič nesmie

  1. d) viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme; toto neplatí pre cyklistu jazdiaceho v zastavanom území obce a pre cyklistu jazdiaceho po cestičke pre cyklistov, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou,

Pre cyklistu teda platia dva prvky:

jazdiaceho v zastavanom území obce:

Zastavané územie obce tvorí jedno alebo viac priestorovo oddelených zastavaných území v katastrálnom území obce, resp. v súbore katastrálnych území v správe obce. Zastavané územie je súbor

  1. a) stavebných pozemkov, zastavaných plôch, dvorov a susedných parciel, ktoré sa užívajú na účel, na ktorý boli stavby uskutočnené,
  2. b) poľnohospodárskych pozemkov a vodných plôch obklopených parcelami uvedenými v písmene a),
  3. c) pozemkov ostatných plôch,
  4. d) pozemkov vhodných na zastavanie vymedzených na tento účel schváleným územným plánom obce alebo schváleným územným plánom zóny,
  5. e) pozemkov, ktoré podľa schváleného územného plánu obce alebo schváleného územného plánu zóny sú určené na umiestnenie stavieb na účel uspokojovania voľnočasových a rekreačných potrieb obyvateľstva (rekreácie).

To znamená že, nie len tam kde sú budovy ale aj na miestach kde sú budovy planované v zmysle uzemného plánu.

Cyklista teda keď chce piť alkohol mal by si naštudovať územný plán :).

 

druhá časť vety:

pre cyklistu jazdiaceho po cestičke pre cyklistov

Pojem definuje vyhláška 9/2009 zb.:

Cestička pre cyklistov sa označuje dopravnou značkou C 8

Značka Cestička pre cyklistov (č. C 8) prikazuje cyklistom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Cestičku alebo pruh pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov; cestičku alebo pruh smie použiť aj osoba tlačiaca bicykel. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.

Ide o nasledovnú dopravnú značku:

V ostatných prípadoch je alkohol nepripustný. Teda ani na Cestičke pre vyznačených užívateľov (známe aj cestička pre chodcov a cyklistov).

Cyklista môže vypiť 0,24 mg/l = 0,50 promile

ide o hodnotu cca -2x pivo resp. 2-3 dl vína

Pravdepodobnosť nehody je pri požití alkoholu

  • pri množstve od 0,3 do 0,9 promile je 7-krát vyššia ako u triezveho vodiča
  • pri množstve od 1,0 do 1,4 promile je 31-krát vyššia ako u triezveho vodiča
  • pri množstve nad 1,5 promile 128-krát vyššia ako u triezveho vodiča

Kalkulačka:

 

Všetko preto s mierou:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.