Jesenná škola cyklodopravy.


Úrad Trnavského samosprávneho kraja pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR zorganizoval
štvorblokový vzdelávací cyklus s názvom „Jesenná škola cyklodopravy“. Počas štyroch dní sa
záujemcovia z radov verejnej správy, neziskového sektoru, ale najmä pracovníci v oblasti dopravy,
udržateľnej mobility a projektoví manažéri nielen z Trnavského kraja, ale prakticky z celého Slovenska
vzdelávali o základných témach cyklistickej dopravy.
Účastníci sa postupne oboznámili s celkovou situáciou a potenciálom rozvoja cyklistickej dopravy na
Slovensku, opatreniami v prospech udržateľnej mobility, plánovaním a navrhovaním cyklistickej
infraštruktúry, dopravným upokojením, princípmi a používaním dopravného značenia, legislatívnymi
podmienkami či príkladmi dobrej praxe.
Jesennú školu cyklodopravy dňa 12.10.2022 slávnostne otvoril Štátny tajomník Ministerstva dopravy
a výstavby Jaroslav Kmeť spolu s Rastislavom Cenkým, riaditeľom Sekcie stratégie dopravy Ministerstva
dopravy a výstavby SR a vicežupanom TTSK Marekom Neštickým.

Počas prvého bloku vzdelávania s názvom „Základné princípy“ mali účastníci možnosť oboznámiť sa s
„Potenciálom rozvoja cyklistickej dopravy na Slovensku“, ktorý odprezentoval Ján Roháč (Nadácia
Ekopolis, Cykloplatforma Slovenska, Vitajte, cyklisti!). Nasledoval Dan Kollár (Cyklokoalícia) so
stručným prehľadom Cyklodopravy v štátnych politikách. „Ako rozmýšľať nad opatreniami v zmysle
výsledku“, bola téma Vladimíra Tóth zo Sekcie stratégie dopravy Ministerstva dopravy a výstavby SR.
Svoju prednášku oživil účastníkov testom, ktorý bol pre mnohých prekvapením. O aplikovaní princípov
v praxi v meste Malacky nám porozprával viceprimátor Milan Ondrovič .

„Ako na dobrú cyklodopravnú infraštruktúru – dizajnové princípy?“ – na túto tému nám dňa 19.10.2022
v druhom bloku Infraštruktúra I. porozprával Peter Netri z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.
„Bezpečnosť a komfort cyklistickej dopravy“ vo svojej prezentácii priblížil projektant a konzultant
cyklistickej infraštruktúry, Michal Ďurta (Cyklokoalícia), ktorý momentálne pokračuje v štúdiu pod
zastrešením európskeho inštitútu technológii a inovácii program s názvom Urban Mobility, na
kráľovskej technickej univerzite v Štokholme a technickej univerzite v Helsinkách. Marek Zahradník
(Cyklokoalícia) vo svojej prednáške porozprával o upokojovaní dopravy. V tejto prednáške bolo
vítaným oživením aj praktické cvičenia, ktoré zaujalo všetkých. Záver druhého bloku uzavrel Andrej
Jáchim (Cykloprojekt) s prednáškou „Od stratégie a zadefinovania vízie miest a obcí až po realizáciu
konkrétnych stavieb cyklotrás“.
Dňa 2.11.2022 sa uskutočnil tretí blok a to Infraštruktúra II. O cyklodoprave v pravidlách cestnej
premávky nám porozprával Mgr. Martin Birnstein, z odboru bezpečnostnej legislatívy Ministerstva
vnútra SR. Výborným pokračovaním bola prezentácia o princípoch a používaní dopravného značenia
podľa návrhov TP 117 a TP 118 a revízií VL 6 od Daniela Volára, špecialistu na inteligentné dopravné
systémy so zameraním na riadenie cestnej premávky a dopravné a cestovné informácie. Po krátkej
prestávke nám Ing. Adolf Jebavý (ADOS, Alternativní dopravní studio) porozprával o Navrhovaní
cyklistickej infraštruktúry od A po Z (Rešení cyklistické dopravy v Čechách a na Slovensku). Zavŕšením
tohto bloku bola komentovaná cykloexkurzia v meste Trnava Petra Rozsára, kde sme mali možnosť
vidieť dopravné riešenia v praxi (na tomto mieste ďakujeme Mestu Trnava za zapožičanie Žltých
bajkov).
Na poslednom, štvrtom bloku vzdelávania nás čakali témy súvisiace s osvetou a kampaňami. Aj preto
sme si na záver vzdelávania dňa 16.11.2022 prizvali práve najväčších odborníkov na kampane. Veľkým
ťahákom bola očakávaná prezentácia „Ako predať cyklistickú dopravu“ Romana Melišku, experta na
mikromobilitu a spoluautora podcastu Urban Caast, (ktorý je okrem iného dlhoročný vysoký manažér
automobilky). Andrea Štulajterová (OCI BB) porozprávala o kampaniach ako efektívnom nástroji –
Európsky týždeň mobility, Do práce na bicykli. O úspešnej kampani „Do školy na bicykli“ si pripravil
prezentáciu Martin Hlásny (Cyklokoalícia). V tejto kampani momentálne prebieha hlasovanie
o najpútavejšiu školskú kampaň. Veľmi aktuálnou bola prezentácia „Čo sa môže v kampaniach naučiť
verejná správa?“ od Tomáša Peciar, z Oddelenia správy komunikácii, Magistrátu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy. Poslednou prednášajúcou bola Jitka Vrtalová (CityChangers), ktorá
nám porozprávala „Ako urobiť z politika ambasádora cyklodopravy“.
Jesennej školy cyklodopravy sa priebežne v každom bloku zúčastnilo približne 50-55 účastníkov. Tí
účastníci, ktorí absolvovali celý vzdelávací cyklus získali Certifikát Jesennej školy cyklodopravy.
Vzhľadom na záujem o vzdelávanie a popularitu Jesennej školy cyklodopravy, v budúcom roku
plánujeme jej pokračovanie, tzv. Jarnú škola cyklodopravy, ktorá bude zameraná na špecifickejšie
témy, ako sú napr. zdravotníctvo – vplyv udržateľnej mobility na zdravie jednotlivcov a spoločnosti,
dáta – rôzne druhy a potreba ich využitia, majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod cyklotrasami
a pod. Ďalšie témy budú určené na základe spätnej väzby účastníkov, ktorú momentálne
vyhodnocujeme.
Trnavský samosprávny kraj a Cyklokoordinátorka TTSK Silvia Prokopová za pomoc a súčinnosť ďakuje:
– Ministerstvo dopravy a výstavby SR
– Cyklokoalícia, o.z.
– Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica
– Mesto Trnava
– všetkým, ktorí sa spolupodieľali pri príprave a všetkým, ktorí zúčastnili vzdelávacieho cyklu.

autor: Silvia Szokolová, Trnavský samosprávny kraj

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.