Integrovaná doprava v Bratislave umožňuje prepraviť bicykel

Nedávno bola zrušená možnosť prepravy bicyklov v MHD Bratislava. Avšak nový BID (Bratislavská integrovaná doprava) to znova umožňuje. V rámci prepravy bicyklov integruje aj prímestské autobusy. Capture

Nakoľko ide o integráciu aj tu platí, že za jeden lístok na bicykel prepravíte bicykel v MHD Bratislava a SlovakLines. Cena lístku za prepravu bicykla je 0,35€ (0,32€ na cez elektornickú peňaženku).

Lístok na bicykel neplatí na vlaky, teda ak budete mať lístok IDS a budete chcieť prepraviť bicykel aj vlakom budete si musieť kúpiť štandardný lístok za 1,50€ na železničnej stanici.

Pre prepravu bicyklov IDS sú samozrejme stanovené pravidlá:

 • Bicyklom sa rozumie bicykel určený na prepravu jednej dospelej osoby alebo dieťaťa. Dieťa do dovŕšenia 10 rokov môže bicykel prepravovať len v sprievode osoby po dovŕšení 18 rokov. Jeden cestujúci po splnení stanovených podmienok môže prepravovať jeden bicykel. Skladací bicykel v zloženom stave sa považuje za batožinu.
 • Preprava je možná len so súhlasom vodiča, pričom vodič má možnosť odmietnuť prepravu bicykla v prípade, ak prevádzkové podmienky vo vozidle (obsadenie vozidla) túto prepravu neumožňujú. Prednostné právo pred cestujúcim s bicyklom má cestujúci na invalidnom vozíku alebo s detským kočíkom bez ohľadu na to, v akom poradí sa na zastávku dostavili.
 • Prepravovať bicykel vo vozidle je možné len na mieste určenom na jeho prepravu.
 • Cestujúci s bicyklom sú povinní počínať si tak, aby neobmedzovali prinastupovaní a vystupovaní ostatných cestujúcich, aby pri nakladaní, preprave a vykladaní bicykla z vozidla nespôsobili škody. Ak dôjde v súvislosti s prepravou bicykla ku vzniku škody, táto sa spravuje príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 • Nakladať/vykladať bicykel je možné len cez dvere na to určené.
 • V jednom vozidle je možné prepravovať najviac dva bicykle súčasne; v súpravespriahnutých električiek je preprava bicykla povolená len v prvom vozni.
 • Cestujúci sa počas prepravy bicykla musí zdržiavať v jeho blízkosti tak, aby mal nepretržitú kontrolu nad bicyklom počas celej doby prepravy.
 • Neprepravuje sa bicykel s pomocným motorom (elektrickým, benzínovým a pod.), bicykel s pohonom pre dve a viac osôb, bicykel upravený ako dvojstopové vozidlo a bicykel s prívesným vozíkom.
 • Preprava a tarifné vybavenie bicyklov vo vlakoch sa riadi PP ZSSK.
 • Preprava bicyklov v spojoch autobusových liniek číslo 215 až 799 je možná len počas soboty, nedele a sviatku v tých spojoch, ktoré sú v cestových poriadkoch označené príslušným piktogramom.
 • Preprava bicyklov v spojoch električiek, trolejbusov a autobusov liniek číslo 20 až 212 je možná v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 13:00 a v čase od 18:00 do 06:00, počas sobôt, nedieľ a sviatkov bez časového obmedzenia.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.