Helsinky chcú byť viac cyklistickejšie

ECF priniesla v rámci svojej série zameranej na vizionárske cyklomestá #VisionaryCities Series článok (autor Cian Delaney) o progrese v Helsinkách. Tie sa chcú stať cyklistickejším mestom. Ako to chcú dosiahnuť?

Helsinki investujú do progresívnej cyklistickej infraštruktúry, aby dosiahli svoj cieľ stať sa „najfunkčnejším mestom na svete“ . Výstavba cyklistického tunela „ Kaisa“ v hodnote 23 miliónov eur pod hlavnou stanicou mesta predstavuje významný záväzok k dosiahnutiu želanej rovnováhy medzi všetkými druhmi dopravy. Tento záväzok je v súlade s helsinským cieľom stať sa uhlíkovo neutrálnym do roku 2035 , čo je cieľ, ktorý bol začlenený do mestského akčného plánu pre bicykle na roky 2020-2025 .

Helsinský plán siete Baana.

Helsinský plán siete Baana.

Etapy budovania cyklosiete v Helsinkách, https://www.hel.fi/en/urban-environment-and-traffic/cycling/construction-of-cycle-paths

Výstavba tunela Kaisa sa už začala a má byť dokončený do roku 2023. Po dokončení bude tunel predstavovať rozhodujúce prepojenie medzi východnou a západnou stranou siete cyklistickej superdiaľničnej siete „ Baana“ s odhadovaným denným objemom bicyklov medzi 6 000 a 10 000 ľudí .

Čo je plán siete Baana?

Plán siete Baana pozostáva zo 130 km komplexnej siete navrhnutej na prepojenie všetkých prímestských oblastí Helsínk s mestským jadrom a medzi sebou navzájom. Cyklisti idúci z východu na západ za železničnú stanicu musia v súčasnosti absolvovať približne pol kilometra dlhú obchádzku po cyklistickom chodníku Kaivokatu, ktorý je podľa súčasných zásad navrhovania mesta, založených na holandských a dánskych princípoch osvedčených postupov, považovaný za podpriemerný a nevhodný. Odhaduje sa, že tunel Kaisa skráti cyklistom čas na cestu najmenej o dve minúty, ale s najväčšou pravdepodobnosťou aj viac.

Aké sú špecifikácie tunela?

Aktuálne podmienky pre cyklistiku na Kaivokatu.  Foto: Oskari Kaupinmäki

Aktuálne podmienky pre cyklistiku na Kaivokatu. Foto: Oskari Kaupinmäki

Samotný tunel bude mať dĺžku 220 metrov s 4 metre širokým cyklistickým chodníkom, ktorý bude viesť pozdĺž 3,5 metra širokého chodníka pre chodcov. Súčasťou projektu bude aj park and ride pre 1 500 bicyklov, čo efektívne podporí multimodálnu dopravnú konektivitu . Tunel Kaisa bude mať prístup aj do už existujúceho podchodu, kde je polovica nástupíšť prístupná priamo z podzemia. Ostatné plošiny sú prístupné nad zemou.

Železničnú stanicu po existujúcej cyklotrase pozdĺž Kaivokatu v súčasnosti obchádza okolo 4000 cyklistov (pozri obrázok vyššie). Odhaduje sa, že tunel Kaisa pojme až 10 000 cyklistov denne. Ak vezmeme do úvahy zostávajúce objemy bicyklov na Kaivokatu, očakáva sa, že tunel vytvorí až 2 900 nových cyklotrás pozdĺž trasy z východu na západ.

Okrem toho sa vo výpočte vykonanom pre fínsku dopravnú a komunikačnú agentúru Traficom odhaduje , že emisie uhlíka sa znížia o 440 ton ročne , keď objemy bicyklovania stúpnu na predpovedané úrovne a zníži sa modálny podiel automobilovej dopravy.

Zlepšenie podielu cyklistickej dopravy v Helsinkách

Mapa plánu tunela Kaisa vo vzťahu k súčasnej cyklotrase Kaivokatu

Mapa plánu tunela Kaisa vo vzťahu k súčasnej cyklotrase Kaivokatu

V súčasnosti predstavuje podiel všetkých ciest na bicykli v Helsinkách približne 9 % . Dlhodobým cieľom Helsínk je podľa už spomínaného akčného plánu pre bicykle zdvojnásobiť modálny podiel na 20 % do roku 2035 a zároveň urobiť z mesta celoročné cyklistické mesto vhodné pre ľudí všetkých vekových kategórií a schopností. Akčný plán schválilo mestské zastupiteľstvo 2. novembra 2020.

Budúce plány na trase zahŕňajú zlepšenie súčasnej cyklistickej infraštruktúry na oboch stranách tunela, najmä na východnej strane. Konkrétne plány ešte nie sú k dispozícii, ale mestské projektové normy vyžadujú kvalitu cyklodiaľníc, čo znamená cieľovú šírku cyklotrasy 4 metre alebo napríklad cyklistické ulice.

Tunel Kaisa je veľkým skokom vpred, aby sa Helsinki stali európskym hlavným mestom cyklistiky, ale predstavuje len zlomok toho, čo príde. Stačí však povedať, že po dokončení 130 km siete Baana by sa tunel Kaisa mohol veľmi dobre stať helsinskou verziou svetoznámeho cyklistického mosta v Kodani, Cykelslangen

Súčasný progres stavby cyklotrás je znázornený na nasledovnom linku:

https://kartta.hel.fi/?link=arEVs1#

zdroje: https://ecf.com/news-and-events/news/visionarycities-series-%E2%80%93-helsinki-commits-more-cycling-development-new-kaisa?fbclid=IwAR14RcCAS-NUN6zcd2wVNL9aAk6TdVqlkmpNxj7CPkqyyKG6pY8w_PMnRzM

https://www.hel.fi/en/urban-environment-and-traffic/cycling/construction-of-cycle-paths

https://kartta.hel.fi/?link=arEVs1#

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk