Genk predstavil novú cyklosieť

Belgické mesto Genk (64 tis.obyv.) predstavilo novú sieť cyklotrás „Fietsnet Genk“.Tá spája všetky oblasti a odľahlé kúty mesta. S novým projektom bicyklov sa chce Genk predstaviť ako mesto bicyklov. Podľa vlastných slov je najzelenším regionálnym hlavným mestom Flámska, mestom, ktoré je úplne prístupné pre bicykle.

„Preto sme vytvorili mapu porovnateľnú s mapou metra,“ vysvetľuje vedúci úradu pre mobilitu Michaël Dhoore (CD&V). Mapa má sedem viditeľných cyklistických trás, každá vo svojej vlastnej farbe, ktoré ľahko prevedú cyklistov do všetkých kútov mesta. Farby trás sú vyznačené na mape a samotnom povrchu cesty.

Podobná sieť bola úspešne zavedená v Houtene (Holandsko), meste, ktoré už bolo dvakrát vyhlásené za „holandské mesto bicyklov“.

Nová funkčná sieť v Genku navyše dopĺňa existujúcu cyklistickú sieť v Limburgu, ktorá sa viac zameriava na rekreáciu a cestovný ruch. „Naším hlavným cieľom je získať občanov Genku, aby bicykel používali nielen na zábavu, ale aj na výlety,“ hovorí starosta mesta Genk Wim Dries (CD&V).

Mesto okrem mapy a značenia na cyklistických chodníkoch vypracovalo aj digitálny plánovač trás. Informuje používateľa o vzdialenosti a čase potrebnom na prechod z jedného miesta na druhé pomocou tradičného bicykla alebo e-bicykla. „Cyklisti sa teraz môžu rozhodnúť pre najrýchlejšiu trasu alebo zvoliť križovatkovú sieť s najkrajšími miestami,“ uzatvára Wim Dries.

zdroj: https://newmobility.news/2020/10/01/genk-introduces-new-urban-bicycle-network/

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk