ECF publikovala report o národných cyklostratégiách a ako sme na tom my?

Tento report ECF po prvý raz poskytuje komplexný prehľad o stave národných cyklostratégií v 47 európskych krajinách v čase rastúceho politického záujmu na celom svete o cyklistiku ako udržateľný a zdravý spôsob dopravy.

Národná cyklostratégia je totiž kľúčovým politickým nástrojom pre krajiny na rozvoj a zvyšovanie podielu cyklistickej dopravy na národnej úrovni so všetkými pozitívnymi vplyvmi, ktoré to vytvára, ako je čistejší vzduch, zdravší a šťastnejší občania, lepší život v mestách a obciach, konektivitu a živšie miestne ekonomiky. Ak má svet rýchlo a efektívne znížiť emisie z dopravy a vyhnúť sa najhoršej klimatickej kríze, preto sú dôležité aj národné cyklistické stratégie.

Po prijatí Paneurópskeho hlavného plánu na podporu cyklistiky v máji 2021 pod záštitou WHO/Európy a Hospodárskej komisie OSN pre Európu je teraz 54 krajín v paneurópskom regióne politicky zaviazaných vypracovať a implementovať národný cyklistickej stratégie do roku 2030. Ale s údajmi zo 47 európskych krajín analýza ECF ukazuje, že väčšina krajín má pred sebou ešte dlhú cestu, ak chcú dosiahnuť tento cieľ. Týka sa to aj Slovenska.

Vypracovanie národnej cyklistickej stratégie nie je novým nástrojom politiky. Holandsko ho „vynašlo“ v roku 1990, nasledovalo Nemecko v roku 2002 a Česká republika v roku 2004. Napriek tomu polovica európskych krajín nikdy neimplementovala cyklistickú stratégiu alebo podobný politický dokument (24).

Poznámka redakcie. Nemecko napríklad svoju cyklostratégiu taktiež revidovalo niekoľkokrát a upravilo podľa nových požiadaviek. Momentálne majú tretiu cyklostratégiu. https://nationaler-radverkehrsplan.de/en/federal-initiatives/national-cycling-plan-nvp-2020.

Zo 47 krajín 23 v určitom okamihu prijalo národnú cyklistickú stratégiu. Cyklistické stratégie sú v súčasnosti v platnosti len v 13 z týchto krajín, pričom ich platnosť vypršala, a preto je potrebné ich aktualizovať v desiatich, vrátane cyklistickej krajiny Dánska. Zo zostávajúcich 24 krajín analyzovaných v správe je len päť v súčasnosti v procese vývoja takejto stratégie po prvýkrát.

Na dosiahnutie cieľa hlavného plánu do roku 2030, zníženie emisií z dopravy a využitie mnohých spoločenských výhod cyklistiky, mnohé krajiny musia urýchlene začať s procesom rozvoja alebo obnovy svojej národnej cyklistickej stratégie. Väčšina krajín, ktoré takúto stratégiu nikdy nemali – a v súčasnosti ju nevyvíjajú – sa nachádza na Balkáne, vo východnej Európe a na Kaukaze.

Zatiaľ čo národné cyklistické stratégie môžu byť nástrojom pre rozvoj cyklistiky v krajine, rozsah a trvanie takýchto stratégií sa značne líšia. Medzi najpopulárnejšie opatrenia krajín patrí podpora intermodality (18), právne zmeny diaľničných predpisov (15) a rozvoj národnej siete cyklotrás (13). Trvanie väčšiny stratégií zodpovedá funkčnému obdobiu vlády, ktorá ju prijala (8), kým iné sú sedemročné (3), desaťročné (6) alebo dokonca 25-ročné stratégie (Severné Írsko).

Zistenia v tejto správe poskytnú referenčnú hodnotu, na základe ktorej má ECF v úmysle zverejňovať výročné aktualizované správy s cieľom sledovať pokrok vo vývoji, implementácii a efektívnosti národných cyklistických stratégií v Európe do roku 2030.

Poznámka redakcie: V prípade Slovenska síce máme národnú cyklostratégiu od roku 2013 a revidovanú v 2015, ale realita ukázala nutnosť je aktualizácie na reagovanie na nové trendy a požiadavky budovania podmienok pre cyklodopravu. Doteraz platná cyklostratégia totižto nedisponovala takými údajmi a prístupmi, ktorá súčasná prax vyžaduje. Formálne sa totiž môžeme tešiť, že ju máme, ale reálne aplikovanie pokrivkáva. Takže uvidíme, či sa v tomto smere pohneme ďalej. Nejaké šumy tu sú, ale zatiaľ nič oficiálne. Tu by malo byť ministerstvo dopravy hlavným ťahúňom na bránu a ukázať, že to s udržateľnou mobilitou a bojom proti klimatickým zmenám myslí vážne.

Celý report si môžete prečítať: https://ecf.com/files/reports/national-cycling-strategies-in-europe-2021

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk