Ebikeri trávia aktívne viac času ako cyklisti

Takýto výsledok vyplýva z článku zverejneného v najnovšom čísle časopisu Transportation Research Interdisciplinary Perspectives. Autori článku zbierali dáta v siedmich európskych mestách v období od novembra 2014 do januára 2017 a do prieskumov sa spolu zapojilo 10 722 respondentov.

K najzaujímavejším výsledkom štúdie patrí, že ebikeri nielenže prejdú na bicykli viac km ako cyklisti bez prídavného pohonu, ale na bicykli strávia aj viac času. Priemerná dĺžka ciest na ebiku bola podľa štúdie 9,4 km a na bicykli 4,8 km. Používatelia ebikov, ktorí predtým používali osobný automobil navyše zmenou dopravného módu trávili aktívne o 550 MET minút týždenne viac. Pri prechode z bicykla však ich aktivita klesala.

Štúdia tiež potvrdila vyšší priemerný vek ebikerov v porovnaní s cyklistami. Priemerný vek ebikera v prieskume bol 48,1 rokov a cyklistu 41,4 rokov. Do prieskumu sa však zapájali iba osoby staršie ako 18 rokov. Ebikeri mali tiež o vyššie BMI, 24,8 oproti 23,8 u cyklistov.

Zaujímavá je tiež informácia aký dopravný mód využívali ebikeri pred používaním pedelecov. Najväčšiu skupinu ebikerov, až 25%, tvoria ľudia, ktorí predtým využívali ako dopravný prostriedok motorové vozidlo. V blízkej Viedni sú to však iba 2%. Ďalšie dopravné módy sú zhrnuté v nasledujúcom grafe.

Ľudia, ktorí začali využívať ebike namiesto motorového vozidla alebo bicykla pritom jeho použitie hodnotia ako rovnako bezpečné ako použitie predchádzajúceho módu. Menej bezpečný sa ebike zdá iba používateľom verejnej dopravy.

Zdroj: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S259019821930017X

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk