Druhý deň konferencie Cyklistická doprava 2014

 

Vo štvrtok 25.9.2014 pokračoval program konferencier Cyklistická doprava druhým dňom.

Andrea Štulajterová z OCI BB hovorila o Národnej kampani pre podporu environmentálnych druhov dopravy v našich mestách. Teda akcie, ktoré sa realizovali na podporu kampane Na bicykli do práce. Predstavila aj koncepciu nového cyklowebu, ktorý bude jednotný pre všetky mestá na Slovensku, ktoré sa budú chcieť zapojiť do tejto kampane.

Konferencia okrem spoločných prednášok mala aj paralelný program a to v podobe workshopu, ktorý vviedli Dana Sitanyová zo Žiliny a Zdenek Sperát z CDV Brno. Workshop bol zameraný na problematiku Plánov udržateľnej mestskej mobility v našich podmienkach. Zúčastnení upozornili na problémy slovenských miest, kde im chýbajú financie na takéto dokumenty, čo ale neprekážalo tomu, aby sa niečo nové naučili.

V oblasti mestskej logistiky prezentoval Šimon Krošlák prednášku na tému Nahradenie zásobovania pešej zóny nákladnými bicyklami. Upozornil na súčasné problémy v zásobovaní centra mesta, pričom zásobovanie na bicykli by predstavovalo zaujímavú alternatívu. Avšak na samotnú realizáciu by tento systém potreboval aj podporu zo samotného magistrátu. Simona Nádašiová zase prezentovala informácie o kampani pre cykloturistickú mapu v mikroregióne Dolný Spiš.

Konštruktívnu kritiku Plnenia národnej cyklostratégie otvorila Viera Štupáková z prešovského Kostitrasu, pričom upozornila, že hlavne vláda a ministerstvo neplnia stratégiu a programové vyhlásenie vlády , v ktorom sa to zaviazali. Poukázala na fakt, že sa tým národná stratégie skutočne stave trošku “nemohúcim” dokumentom, ktorý neznamená nič. Podporila to aj tvrdením , že fyzicky nie sú vyčlenené žiadne financie na podporu národnej cyklostratégie. Situáciu sa snažil zachrániť národný cyklokoordinátor Peter Kľučka, pričom sa strhla zaujímavá debata ohľadne skutočného napĺňania národnej stratégie. Poukázalo sa aj na  nevhodné realizovanie národnej kampane Na bicykli do práce (Tomáš Palo) ,  kedy skutočná realizácia bola iba na mimovládnych organizáciách, pričom ministerstvo dopravy kampaň podporovalo iba deklaratívne. negatívne vyznela aj práca niektorých krajských cyklokoordinátorov, ktorý (česť výnimkám) skutočne nemajú záujem o zlepšenia podmienok v cyklistickej dopravy, jednak preto že majú iné povinnosti a boli iba formálne dosadení do tejto funkcie. POdoben aj z pohľadu Slovenského cykloklubu (J. Hlatký) sa štátne inšitúcie, ktoré sú v pôsobnosti štátnej alebo samosprávnej moci nehrnú do spolupráce a napĺňaní A tak sa celé koordinátorstvo realizuje iba na princíp občasných stretnutí a výmenu emailov, pritom práve pomoc pre jednotlivé mestá a inštitúcie veľmi absentuje. Okrem krajských koordinátorov z Košíc (A, Šebešová), Bratislavy (L.Findl) a Trenčína (M. Tinka ) sa konferencie nezúčastnil žiadne z krajských koordinátorov, pričom pred prvým dňom konferencie mali spoločné stretnutie v rovnakej budove ako sa konala konferencia, čo je veľmi smutné! Nevieme teda ako to vyzerá v jednotlivých krajoch. Opačným príkladom bolo vystúpenie Mateja tinku už spomínaného trenčianske koordinátora, ktorý nás informoval vo cyklonovinkách v Trenčiaskom kraji.

 

Na konferencii bola celkom zaujímavá aj technická sekcia.

Martin Malý (mapy.cz) prezentoval možnosti mapového navigovania prostrednítvom online máp ako aj ich využitia. Zo Slovenska kontroval Michal Páleník prezentoval tému ako Mapovanie cyklodopravy: ako slobodné dáta dokážu meniť svet. V prednáške predstavil koncept openstreetových alebo otvorených máp, na ktorých sa osobne podieľal. Prírodovedec Martin Šveda vystúpil s prednáškou Časovo-priestorové správanie cyklistov s využitím GPS, kde prezentoval ako je možné získavať informácie o cyklistoch v rámci geografických informačných systémov. Marián Gogola (Žilinská univerzita, OZ MULICA) prezentoval oblasť využitia dát o cyklistoch v dopravnom plánovaní, pričom ukázal ukážky ako môžu dáta napomôcť napríklad pri plánovaní, údržbe cyklotrás alebo aj pri modelovaní budúceho stavu.

 

Katarína Smatanová z STU prezentovala tému Bicykel ako tvorivý prostriedok: projekt cykloFAkulta. Tu ukázala ako môžu študenti pracovať na tvorivých riešeniach pre cyklodopravu v mestách ako aj zlepšiť samotné prostredie pre cyklistov na univerzite.

 

Tomáš Cach z magistrátu hlavného mesta Prahy predstavil Manuál tvorby veřejných prostranství. Nový dokument, ktorý zásadné mení a reguluje tvorbu verejného priestranstva v Prahe. Poukázal, že súčasný systém umožňoval nesúrodé zásahy do verejného priestoru, či už z pohľadu správcov komunikácií, inžinierských sietí a pod. čo malo za následok nevhodné zásahy do územia. Preto predstavený manuál prináša skutočné zásady, aby sa také to negatívne zásahy minimalizovali.

Zaujímavým bolo vystúpenie Josipa Rotara z Mariborskej cykloorganizácie (Mariborská kolesárska mreža). Poukázal na súvis cykloživota so životom v meste Maribor, pričom neobišiel ani politickú situáciu v meste,ktorá je trošku iracionálna. Predstavil zaujímavé projekty ako je napr. Cyklokuchyna, platforma pre sebarealizáciu a pod. Dokonca chcú, aby sa organizácia dokázala presadiť aj v mestskom zastupiteľstve, tak budú kandidovať v komunálnych voľbách. Bol to skutočne dobrý príklad aktívneho mobilitného života.

Z Brna predstavil situáciu v tejto moravskej metropole jeho predseda Michal Šindelář. Zaujal s prednáškou na tému Brněnské cyklojízdy – z marginality do mainstreamu s NAKOLEONem, kde rozoberal predchádzajúcu nespokojnosť s organizáciami cyklojázd a vytvorením a marketingovej stratégie NAKOLEONa.  Z pohľadu argumentácie proti cyklistom využil svoju profesiu sociológa na zorganizovanie ankety, aby zistil, kto sú to tí cyklisti v meste. Že to nie sú iba nejakí študenti filozofickej fakulty,ale že sú to normálni zamestnaní ľudia, ktorí chodia do práce a dokonca niekedy aj sami využívajú automobil.

Ohľadne riešenia systému Bike and Ride prezentovalo štúdio 21, ktoré ukázalo napríklad na skúsenostiach zo Švédska ako sa dajú realizovať zaujímavé riešenia pre parkovanie bicyklov.

Ďalší zaujímavý príspevok predniesol  Hans Erich Dechant a síce o verejných bicyklov Citybike Viedeň, kde poukázal na celú o epochu ako aj na súčasný stav využívania bikesharingu v rakúskej metropole.

 

Konferencia pokračuje ešte nepovinným dňom aj dnes v piatok, kedy sa realizuje to najzaujímavejšie z Bratislavy na bicykli. Srdečne môžeme poďakovať všetkým, ktorí sa na organizácii konferencie podieľali a vysloviť presvedčenie, že sa opäť stretneme o rok. Kde? No skúste hádať:-)

 

2 thoughts on “Druhý deň konferencie Cyklistická doprava 2014

    1. kedže toje clanok o druhom dni konferencie,tak sa cyklokoordinatori stretli den predtým, to znamená prvý deň konferencie!:-) treba čítať poriadne!:-)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.