Drobnosti, zlepšujúce bicyklovanie v Pezinku

Niekedy netreba kilometre, stačia metre alebo iba značky … 

Text: Emil Cino, Cyklokoalícia Pezinok

Cyklokoalícia Pezinok v minulom roku zrealizovala projekt vybudovania prírodnej cyklistickej cestičky z Grinavy smerom na Svätý Jur. Práce spočívali v odvodnení močaristého terénu, vyčistení priestoru od náletových drevín a zhutnení chodníka zeminou a kameňmi. Na odvodnenie terénu sme vykopali priečne a pozdĺžne kanály, vysypali ich štrkom a na vrch osadili agátové koly. Práce sme realizovali počas viacerých víkendov za výdatnej pomoci dobrovoľných brigádnikov a s pomocou techniky, poskytnutej sponzormi. Finančne nás podporilo aj mesto Pezinok z rezervného fondu primátora.

Už po roku sa ukazuje, že cyklocesta je mimoriadne frekventovaná, denne ju využívajú desiatky cyklistov hlavne na turistiku, ale aj na cestu do práce. V týchto dňoch sme pomocou fotopasce namerali prejazd okolo 100 cyklistov denne a to jednak počas víkendu, ale rovnako aj v pracovných dňoch. Doteraz bolo v tomto úseku nutné použiť veľmi frekventovanú štvorprúdovú cestu, dnes cyklisti jazdia romantickým prírodným chodníkom pod ochranou zelene. Chodník je dlhý asi 300 metrov a je súčasťou zelenej cykloturistickej trasy, ktorá vedie zo Svätého Jura okolo Grinavských jazier do Limbachu a skončí nad Kejdou v Pezinku. Cyklotrasa má evidenčné číslo 5016, je riadne zaevidovaná a nájdete ju na všetkých cyklomapách. Zabezpečuje dnes prepojenie mesta Pezinok s cyklocestou JuRaVa. Úsek Grinavskej zákruty je na tejto trase najproblematickejší, pretože prechádza územím, kde sa drží vysoká hladina povrchovej vody a v zimných a jarných mesiacoch je ťažko prejazdný. Cyklochodník je teda významnou spojnicou medzi mestami Pezinok a Sv. Jur nielen z hľadiska rozvoja turizmu, ale aj ako alternatívna dopravná komunikácia smerom do Bratislavy.

Vzhľadom na mimoriadne náročný terén s vysokým stupňom spodnej vody a bujnou vegetáciou navrhujeme v tomto úseku vybudovať cyklocestičku so spevneným povrchom. V extraviláne mesta Sv. Jur by opravu účelovej komunikácie v dĺžke cca. 400 m určite uvítali aj miestni záhradkári.

Myšlienka vybudovania spevnenej cestičky má podporu z BSK (oddelenie cestovného ruchu) a to aj finančnú. Podarilo sa nám získať podporu aj od nového vedenia mesta Pezinok a poslancov MsZ. Zdá sa, že už nič nebráni obstaraniu projektovej dokumentácie a výstavby cyklocesty na jeseň tohto alebo na jar roku budúceho. Ďalšie kroky sú v réžii pána primátora, do konca leta by sme mali poznať výsledok.

Cyklotrasa okolo Grinavských jazier je mimoriadne zaujímavá, ale aj pomerne náročná pre menej zdatných cyklistov. Napríklad rodiny s deťmi môžu mať s prevýšením na Grinavské jazerá problém. Pre tých, čo si chcú urobiť výlet na JuRaVu, je však určite Grinavská cyklocestička atraktívna, pretože umožní vyhnúť sa nebezpečnej štvorprúdovke. Ako sa však dostať z Pezinka na koniec Grinavy ? Cyklokoalícia Pezinok pozná riešenie aj v tomto prípade, v samotnej Grinave sa dá štvorprúdovke vyhnúť a prejsť tichými uličkami. Trasa je vyznačená na mapke. Problematický je úsek vyznačený na Družstevnej ulici červenou farbou. Je tu totiž jednosmerná premávka. Stačilo by ale upraviť zvislé dopravné značenie tak, aby sa umožnilo cyklistom jazdiť do protismeru, tak ako je to bežné všade v Európe a vďaka Cyklokoalícii Pezinok dokonca už aj u nás v Pezinku (Bokesova ulica na Cajle).

Myslíme si, že umožniť oficiálny prejazd cyklistov v protismere Družstevnou ulicou by uvítali aj Grinavania, pretože by ho mohli využívať aj ich deti na ceste do školy, ale aj dospelí, napríklad pri ceste za nákupmi, na cintorín a podobne. O tom, že sa tou ulicou aj tak jazdí na bicykloch obojsmerne, hádam nikto nepochybuje. Ide len o to, aby sme tomu dali oficiálny charakter a poskytli cyklistom väčšiu bezpečnosť tým, že na protismerný pohyb budú vodiči upozornení dopravným značením. Na túto tému spúšťame na internete diskusiu a jej výsledky poskytneme spolu s požiadavkou na zmenu dopravného značenia vedeniu mesta.

Ako ďalej trasovať cyklocesty smerom do centra Pezinka, hádam ukážu analýzy, ktoré si mesto objednalo a ktorých závery majú byť predložené do konca leta. CKPK sa rada s týmto materiálom oboznámi a poskytne svoje stanovisko a námety.

Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska

 

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk