Dotácie na nákladné bicykle vo Viedni

Mesto chce výrazne znížiť emisie z dopravy tovarov.

Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska.
Titulná fotografia: (c) Fahrrad Wien


Mesto Viedeň zahajuje v apríli podpornú schému pre nákup nákladných bicyklov pre súkromné osoby, obyvateľov Viedne. Mesto im poskytne dotáciu najviac 800 € v prípade neelektrického a najviac 1.000 € v prípade elektrického bicykla, najviac však 50% z ceny. V prípade komunitných zdieľaných bicyklov Grätzlrad  Wien môže byť dotácia až do výšky 100% ceny.
Dotačná schéma bude trvať maximálne 2 roky, je na ňu vyčlenená suma 300.000 €. O dotáciu je možné požiadať do troch mesiacov od kúpy.

Ide už o druhú dotačnú schému pre nákladné bicykle, zahájenú v tomto roku. Od 1. februára 2020 môžu totiž dostať dotáciu na nákup elektrických nákladných bicyklov právnické osoby. Výška dotácie závisí od nosnosti bicykla, pri nosnosti 40-100 kg je možné dostať maximálne 50% z ceny a to do výšky 2.000 €, pri nosnosti nad 100 kg ide o 30% z ceny a to až do výšky 4.000 € za bicykel a v tomto prípade je možné podporiť nielen kúpu, ale aj leasing bicykla.
Na tieto dotácie má Viedeň vyčlenených 800.000 €.

Okrem samotných bicyklov sa dotácia vzťahuje aj na ich výbavu – rôzne nadstavby, zariadenia na lokalizáciu či doplnkové batérie.

Mesto podporilo nákup nákladných bicyklov už v roku 2017, kedy dotovalo nákup 322 bicyklov. Schéma bola vtedy otvorená pre súkromné osoby aj pre firmy a najčastejším príjemcom podpory boli rodiny s deťmi.

Viedenská radnica je presvedčená, že nákladné bicykle môžu na krátkych vzdialenostiach nahradiť autá. Nielenže to uľaví preťaženým uliaciam, ale to aj prispeje k ambicióznemu cieľu takmer nulových emisií z dopravy tovarov do obchodných prevádzok v meste v roku 2030.

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk