Do školy na bicykli

Po veľmi úspešných dvoch ročníkoch súťaže Do práce na bicykli začína Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR prostredníctvom národného cyklokoordinátora podnikať kroky aj na vytvorenie súťaže Do školy na bicykli. Cieľom rezortu dopravy je podporiť zdravú, ekologickú a dlhodobo udržateľnú cyklodopravu žiakov do škôl.

„V rámci nultého ročníka sme oslovili všetky základné a stredné školy a chceli sme od nich stručné informácie a nápady, ako by sa dala podporovať cyklodoprava v ich konkrétnych podmienkach,“ povedal národný cyklokoordinátor Peter Klučka. Školy zároveň dostali krátky návrh podujatí, ktoré môžu na podporu cyklistickej dopravy zorganizovať v rámci nultého ročníka Do školy na bicykli. https://www.cyklodoprava.sk/do-skoly-na-bicykli/ https://www.cyklodoprava.sk/do-skoly-na-bicykli/Z najlepších nápadov priamo zo škôl, ako aj z diskusie s odborníkmi, by ministerstvo v budúcom roku chcelo pripraviť podujatie, ktoré by žiakov aj školy motivovalo na väčšie zapojenie bicykla pri cestách žiakov do a zo školy.
Rezort dopravy sa ako participujúci rezort zapojil so svojimi návrhmi aj do prípravy Národného akčného plánu v prevencii obezity na roky 2015 – 2025, ktorý vypracovalo Ministerstvo zdravotníctva a vláda SR schválila v septembri 2015. Preto kampaň Do školy na bicykli ako jedna zo snáh rezortu dopravy v oblasti podpory cyklistickej dopravy a cykloturistiky prirodzene zapadá do snáh oboch rezortov o zdravšie deti a mládež.
Bližšie informácie nájdete na stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=180407), kde môžete napríklad aj sledovať priebežné výsledky dotazníkového prieskumu medzi školami.

Dotazník môžete vyplniť aj tu:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.