Diskusia o trailoch na festivale Hory a mesto

Diskusia o budovaní trailov pritiahla veľkú pozornosť. 

Text: Juraj Hlatký
Foto: Michal Nemeth a Mária Hlatká

Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska. 

V sobotu 26.10.2019 večer sa v Žilinskej Novej synagóge v rámci festivalu Hory a mesto uskutočnilo diskusné fórum o budovaní trailov. Diskusiu moderoval Martin Imrich (portál Mtbiker.sk), diskutujúcimi boli zástupcovia občianskeho združenia Hornonitrianske stopy Dominik Gramantík (predseda) a Martin Rajnoha a odborník na cyklodopravu Žilinského samosprávneho kraja a zástupca Cykloplatformy Trenčianskeho kraja Juraj Hlatký. K nim sa potom pripájali aj účastníci z pléna.

Zástupcovia združenia Hornonitrianske stopy v úvode diskusie prezentovali svoj produkt Bojnicko – Dubnické cyklotrasy, ktorý vznikol na jar roku 2018. Tvorí ho sieť cyklotrás a single-trailov v lesoch nad mestom Bojnice a ich mestskou časťou Dubnica. Cyklotrasy majú rôznu náročnosť a pre svoj charakter sú určené predovšetkým pre horské a enduro bicykle. Výnimkou je Turzov flow trail, ktorý vďaka svojej nenáročnosti je určený pre každého. Do produktu patria Turzov flow trail (1,9 km), Pálfyho trail (5 km), Korvínov trail (2,5 km), Gilethov trail (2,5 km) a cyklotrasy Bojnicko – Dubnický okruh (13 km) a spojka Bohátka – Bojnice (4 km).

Súčasťou prezentácie združenia bol okrem predstavenia projektu a jeho jednotlivých trás aj prierez ako trasy vznikali a boli budované. Asi najvýstižnejšie to bleskovo odprezentovalo unikátne video „ako sme budovali trail“.

Juraj Hlatký v nasledujúcej diskusii vyzdvihol projekt tohto združenia ako vzorový námet pre iných budúcich staviteľov. Upozornil, že na možnosť vzniku trailov podstatne vplývajú najmä zákon o ochrane prírody a zákon o lesoch. Zákon o ochrane prírody v mnohých stupňoch ochrany neumožňuje budovanie a vyznačenie trialov a ani cykloturistických trás. A hoci aj zákon o lesoch neumožňuje budovanie singletrackov a trailov, cesta sa dá nájsť v získaní výnimky z tohto zákona. Ak s ním súhlasí majiteľ lesa, na základe jeho písomného súhlasu je možné potom žiadať výnimku zo zákona na príslušnom lesnom úrade. Majiteľ lesa si stanoví aj podmienky, na základe ktorých súhlas udelil. Či už treba stavebné povolenie alebo nie závisí potom od stupňa a rozsahu budovania danej trasy, prípadne jej doplnkovej infraštruktúry. V každom prípade však platí, že trasa bude mať svojho správcu, ktorý sa o ňu bude starať a udržiavať ju. V prípade vzniku stavieb a zariadení na trase ich väčšinou tento správca prevezme aj do svojho majetku.

V ďalšej diskusii diskutujúci odpovedali na otázky z pléna, na pretras došli aj možné trialy vo viacerých oblastiach, ako napríklad Martinské hole.

O skoro 2 hodinovú diskusiu bol veľký záujem, sála Novej synagógy bola nabitá. Otázky smerovali hlavne k tomu, ako zlegalizovať viaceré traily, resp. čo robiť v iných oblastiach, aby vybudovali aj iný obdobný projekt ako partia na Hornej Nitre.

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk