Dáta ako pomôcka pri optimálnej stratégii rozvoja cyklosiete

Piati vedci si položili otázku, ako by sa na základe dát dala navrhnúť optimálna cyklistická sieť.

Na základe dát analyzovali 14 miest od tých, ktoré preferujú autá (v USA, Veľkej Británii) až po tie cyklopriateľské ako napr. v Holandsku. Na základe toho identifikovali prístup, ako by sa mala budovať samotná cyklosieť a aké parametre alebo metrika by sa mala sledovať. Medzi základné parametre, ktoré identifikovali, bola priamosť a potom parameter, ktorý hovorí, že prepája dôležité prvky občianskej vybavenosti. Následne vytvorili algoritmus, ktorý pomáhal dotvárať cyklistickú sieť. Dôležité je teda pospájať všetky rezidenčné oblasti s významným alebo udržateľným spôsobom dopravy.

V podstate potvrdili, že významné zmeny v budovaní cykloinfraštruktúry sa dajú realizovať aj malými alebo dôležitými rozšíreniami, ktoré práve podporujú priamosť a konektivitu. Teda prepojenia, ktoré majú alebo budú mať pre potenciálnych cyklistov význam. Niektoré mestá teda potrebujú na na rozšírenie siete a zlepšenie cykloinfraštruktúry malé investície, povedzme do 5 km. Iné by zase potrebovali rozsiahle investície na podporu cyklodopravy, ako napr. Los Angeles alebo Jakarta, vďaka svojej veľkej dopravnej sieti s investíciou do 30 km cyklotrás.

Výsledky tohto merania ukazujú širokú škálu efektov: mestá s vysokým pokrytím nad 80% (Amsterdam, Kodaň) dosahujú takmer 100% pokrytie územia cyklosieťou, mestá so stredným pokrytím (Manhattan, Bogota, Budapešť) sledujú lineárnejší postup za pridaný kilometer, zatiaľ čo nerozvinuté alebo rozľahlé mestá (LA, Londýn, Jakarta) vykazujú zanedbateľný rast cyklodopravy.

A ako samotní výskumníci tvrdia vo svojom článku:

Použitie algoritmov, založených na dátach na identifikáciu rozhodujúcich chýbajúcich spojení v cyklistickej infraštruktúre, má potenciál účinne a ekonomicky zlepšiť infraštruktúru miest. Tento prístup je užitočný nielen pri plánovaní štruktúry mesta, ale môže sa tiež použiť spolu so simuláciou tokov mobility a na poskytnutie informácií o tom, ako sa bude systém správať po zavedení nových opatrení.

Zaujímavé nie?

Celý článok si môžete prečítať tu: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.201130

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk