Cyklotrasu zo Žiliny do Vrútok ohrozujú chatári

Pravdepodobne jednu z najkrajších plánovaných cyklotrás, ktorá mala prepájať Žilinu s Vrútkami a Martinom cez Strečiansky meander, ohrozuje petícia chatárov a záhradkárov. Tí spísali petíciu proti výstavbe cyklotrasy, ktorá má viesť z Nezbudskej Lúčky a Strečna do Lipovca s napojením na Vrútky a Martin.

Trasa cyklotrasy už bola viackrát upravená, aby neohrozovala významné bezzásahové územie a jej časť mala byť zavesená na galérii popri ceste I/18.

Čo v tomto území robia chatári, ktorí chcú pravdepodobne iba nerušené územie pre seba, nevieme. Samotná cyklotrasa dokonca už prešla aj prísnym hodnotením dopadu na životné prostredie EIA. Uvidíme ako sa s tým vysporiada Žilinský samosprávny kraj, ktorý cyklotrasu plánuje postaviť.

Treba spomenúť, že plánovaná cyklotrasa nemá iba lokálny charakter, ale je súčasťou národnej siete cyklotrás ako Vážska cyklomagistrála s napojením na medzinárodné cyklotrasy.

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk