Cykloprístrešky so zelenou strechou v Košiciach

Košice chystajú novinku – ekologické cyklistické prístrešky. 

Text: Veronika Urbanovičová, KE.CY – Košické cyklotraily, o.z.
Obrázky sú ilustračné, neozbrazujú podobu budúcich prístreškov. 

Mesto Košice má v pláne osadiť štyri  nové prístrešky na parkovanie bicyklov. Pôjde o cyklistické prístrešky so stojanmi určenými na parkovanie bicyklov, pričom bude treba vykonať aj stavebné úpravy plôch v miestach prístreškov. Prístrešky by mali byť otvorené, určené na strednodobé parkovanie bicyklov. Každý z prístreškov má byť okrem stojanov na parkovanie bicyklov typu obrátené „U” vybavený aj servisným stojanom. Zaujímavo chce mesto riešiť strechu prístreškov, mala by byť totiž „zelená“. Použitá má byť extenzívna vegetačná strecha, tvorená zmesou vegetácie rozchodníkov (rod Sedum), kombinácia 6-8 druhov, pestovanými na kokosovej rohoži. Rozchodníky vedie prežiť aj pri dlhých suchých obdobiach a sú takmer bezúdržbové. Počas dažďa by strecha mala zadržať cca 22 l vody na m2  a následne  výparom uvoľňovať  cca 3-8l vody za deň. Mesto by chcelo týmto projektom prispieť k zlepšeniu doplnkovej infraštruktúry pre cyklistov a zároveň aplikovať vodozádržné opatrenia. Aktuálne je projekt v štádiu projektovej prípravy a  spracováva sa projektová dokumentácia pre ohlásenie drobnej stavby.

Prístrešky sú prioritne navrhované na Staničnom námestí, pri budove Magistrátu mesta Košice, v blízkosti centra služieb Tip top a pri krytej plavárni. V prípade, že nebude možné napr. z dôvodu vedenia inžinierskych sietí, umiestniť prístrešok na uvedených 4. miestach, ako alternatívne návrhy sú ZŠ a Gymnázium Trebišovská, ZŠ Novomeského a Internáty Medická.

Financie chce mesto získať z Integrovaného regionálneho operačného programu. Prioritná os 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ 1.2.2: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, typ aktivity A.) rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu.

Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska. 

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk

Archív komentárov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.