Cyklochodníky v Novom meste nad Váhom

Cyklistických komunikácií zatiaľ v meste nie je veľa. 

Text a foto: Juraj Hlatký, SCK Podolie

Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska

V katastri Nového Mesta nad Váhom už od roku 2000 popri Váhu vedie značená Vážska cykloturistická magistrála. Dňa 25. mája 2018 tu bol otvorený aj 13,4 km dlhý úsek Vážskej cyklodopravnej trasy do Hornej Stredy smerom na Trnavský samosprávny kraj. Investorom tohto počinu bol Trenčiansky samosprávny kraj. Následne na túto asfaltovú cyklotrasu, lokalizovanú mimo zóny automobilovej dopravy, bola preložená aj cykloturistická trasa. Lokálne sú tieto trasy umiestnené v extraviláne mesta medzi riekou Váh a derivačným Vážskym Biskupickým kanálom. teda nie sú priamo v meste. 

V samotnom meste už cyklodopravné opatrenia nie sú také silné. Drobné úseky cyklochodníkov sú lokalizované v oblasti obchodného komplexu nákupného strediska Kaufland. Väčšie cyklochodníky sú robené popri periférnych komunikáciách mesta.

Pomerne veľký význam má cyklochodník na západnom obchvate mesta od železničného podjazdu k benzínovej čerpacej stanici Diesel AGV a následnému výjazdu do obce Čachtice na ulici Banská. Je to hlavne preto, lebo priamo do stredu mesta je zakázaný vjazd nákladných áut  a preto táto cesta je pomerne intenzívne využívaná práve týmito autami a kamiónmi. Oddelený spoločný chodník pre peších a cyklistov má význam najmä pre rodičov s deťmi. Bohužiaľ v opačnom smere je cyklistami skoro nevyužívaný, lebo po jeho skončení nie je na ceste priechod pre cyklistov, aby sa mohli bezpečne zaradiť do cestnej premávky. Cyklochodník môže byť v budúcnosti nástupným miestom pre jeho pokračovanie smerom do Čachtíc. Dĺžka súčasného chodníka je asi 900 m.

Banská ul. – začiatok spoločného chodníka

Banská ul. – spoločný chodník

Banská ul. – spoločný chodník

Banská ul. – koniec spoločného chodníka

  Banská ul. – za koncom spoločného chodníka

Druhý chodník je situovaný na východnom okraji mesta na ulici Bzinská. Vedie popri ceste medzi bývalými kasárňami a priemyslovkou. Začína na jej konci a v dĺžke asi 300 m ide ako spoločný chodník pre peších a cyklistov zhruba k začiatku novobudovanej obytnej domkárskej zóny. Obdobne ako pri predchádzajúcom cyklochodníku, nie je na jeho konci vybudovaný cyklopriechod cez cestu, čo odradzuje pri jeho krátkej dĺžke jeho využitie v opačnom smere. Zmysel bude mať, ak sa potiahne až do úrovne vjazdu do novobudovanej domkárskej štvrte. V budúcnosti by sa mohlo jednať o začiatok výstavby (prvý úsek) bezpečného cyklochodníka popri objekte bývalého vodného mlyna vedúceho z Nového Mesta nad Váhom smerom na obec Bzince pod Javorinou.

Bzinská ul. – začiatok spoločného chodníka

 

Bzinská ul. – koniec spoločného chodníka

 

Bzinská ul. – koniec spoločného chodníka. opačný pohľad

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk