Cyklocestička v okolí trnavskej City Arény.

Je dobré, ak nové projekty výstavby okrem klasických ciest počítajú aj s cestičkami  pre cyklistov. Jednu takú si predstavíme z Trnavy.

Je vybudovaná popri nového národného furbalového štadióna. Cyklotrasa popri City aréne bola súčasťou projektu stavby City Arény ako vynútená investícia prekládky cyklotrasy, ktorá v tomto priestore už v minulosti existovala, ale výstavbou bola značne dotknutá. Cyklotrasa v minulosti viedla popri Sladovníckej ceste, ktorú objekt City Arény úplne zastaval a v súčasnosti už cesta neexistuje a stala sa peším koridorom cez objekt City Arény. Cyklotrasa sa preto presmerovala a v tejto lokalite vedie od Spartakovskej ulice (pruhy na komunikácii) cez svetelnú križovatku Spartakovská – Sladovnícka – Kollárova – Hlboká a pokračuje ďalej popri objekte City Arény z východnej strany, následne sa stáča na západ a medzi objektom mestského Amfiteátra pokračuje v dotyku s komunikáciami ako samostatná cyklotrasa. Tesne pred mestskými hradbami z dôvodu úzkeho priechodu popod hradby je ukončená (30m), no za hradbami opäť pokračuje ako segregovaná cyklotrasa popri Ulici Dolné Bašty až po Ulicu Športovú. Tu je cyklotrasa zatiaľ ukončená, pretože jej v ceste stojí dočasné zázemie a parkovisko stavby City Arény. Jej pokračovanie a napojenie na jestvujúcu cyklotrasu na Sreleckej ulici je riešené v ďalšej etape realizácie. Po odstránení staveniska by malo dôjsť k realizácii podzemného parkingu s posledným objektom City Arény a uličným priestorom v okolí, ktorého súčasťou je aj spomínané cyklistické prepojenie. Realizáciou tohto cca 70 m úseku dôjde k uceleniu niekoľko km trasy od Ulice Sasinkovej až po rekreačnú oblasť Kamenný mlyn. Po realizácii bude oslovený Slovenský cykloklub na pretrasovanie súbežnej zelenej regionálnej cyklotrasy č. 5206 Od Šúroviec cez Trnavu do Častej, ktorá v trase Trnavy vedie po frekventovanej Kollárovej ulici. Celková dĺžka hotovej cyklotrasy okolo City Arény bude 640 m.
Dnes ešte chýba 70 m úsek kvôli zariadeniu staveniska a 30 m úsek kvôli hradbám, ktorý sa nedá zrealizovať.

Za informácie a fotky ďakujeme: Ing.Kadlíčkovi MSU Trnava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.