Cyklistická komunikácia (asi) medzi Pstrušou a Stožkom

Cyklistická niečo medzi Stožkom a Pstrušov

Naschvál píšeme, že asi, nakoľko po prejdení danej trasy nie je možné identifikovať čo to je.

Ale poďme pekne poporiadku. Daná cyklotrasa sa začína v obci Vigľaš, časť Pstruša (okres Detva) a končí v obci Stožok (Obec sa už stala známou svojou cyklocestičkou, o ktorej sme vás už informovali).

Cyklistická komunikácia je financovaná s OP IROP (čo je ešte zaujímavejšie). Článok sa venuje technickému prevedeniu

Začnime teda na začiatku v priemyselnom parku na Pstruši, kde sú osadené úžasné lámače kolies. Samozrejme, že sa nevyužívajú, ale je to odškrtnuté. Samozrejme prevedenie je v rozpore so všetkými platnými predpismi.

Niečo začína pri daných stojanoch. Naschvál píšeme niečo, lebo nemá to žiadnu značku, len na ceste sú piktogramy. Teda nie je jasné či to je cestička, či spoločný chodník pre chodcov. Zaujímavosťou je znížený obrubník do križovatky asi kvôli nejakému napojeniu alebo niečomu. Žiaľ, pre cyklistov nemožné, nakoľko vchádza do protismeru. Taktiež riešenie proti platnej legislatíve (2 fotky a zlé riešenia, výborná vizitka riešiaceho tímu).

Cyklistické niečo pokračuje až k Masarykovmu dvoru, kde by mala odbočiť na cyklistickú cestičku. Evidentne však okrem domácich ani nikto nevie, že to tam je, lebo nenájdete žiadne smerové značenie, že sa tade dá dostať do Stožku či Klokoča. Taktiež chýba prevedenie cyklistov cez križovatku na obecnú komunikáciu. Áno, aj tu vidno zase systém riešenia “keď to neviem, tak sa nato vykašlem, však ostatní sa do toho nerozumejú”. Je to škoda.

No nejako sme sa dostali cez cestu I. triedy a pokračujeme rovno k novej cyklistickej cestičke. Teda k cyklistickému niečomu. Na začiatku je úžasná rampa, ktorá je dôkazom nekompetentnosti riešenia cyklistickej dopravy s priamym rozporom s Technickým predpioms Navrhovanie cyklistickej cestičky. Na druhej strane sa daná rampa stala najkomentovanejšou fotkou zlého riešenia na Slovensku a dokonca ho prevzali aj zahraničné média (samozrejme s negatívnym hodnotením).

Cyklistické niečo je označené dopravnou značkou ako delená cestička pre chodcov a cyklistov. Avšak nenájdete dané fyzické rozdelenie. Dokonca nie je nakreslená deliaca čiara a po stranách sú piktogramy. Toto porušuje všetky predpisy vrátane zákona o cestnej doprave. Čo je zaujímavé, hneď za tým je značka zakazujúca vjazd okrem dopravnej obsluhy. Čo je na poli dopravná obsluha? Prečo sa niečo takéto nachádza na cyklistickej cestičke?

Čo je zaujímavé, z druhej strany je ukončená spoločná cestička pre chodcov a cyklistov.

Toto miesto reprezentuje bod, v ktorom je porušené úplne všetko, čo sa týka riešenia cyklistickej dopravy. Rampa, šírkové usporiadanie, dopravné značenie… Všetko zle. Ak toto bolo navrhnuté v projekte a projektant to opečiatkoval, mala by byť jednoznačne vyvodená zodpovednosť za zlý návrh. Je len otázka času, kedy sa tu niečo stane.

Cestička ďalej pokračuje v zaujímavom tvare. Vyasfaltované sú 3,00 m a časť je len zhutnená. Vypadá to tak, že buď mal byť dokončený chodník pre chodcov alebo ako miestna prípadne poľná komunikácia.

Cyklistické niečo húfne využívajú poľnohospodárske stroje, čo je oficiálne zakázané.

Pokračovanie je zaujímavé. Naraz sa dostanete k domom, kde jazdia autá, bez informovania že cyklistická cestička už skončila. Cyklista sa naraz stretáva s autami. Čo je zaujímave, keď sa otočíte, nájdete, že na cyklistickom niečom je zakázaná jazda všetkých vozidiel teda aj cyklistov.

Cyklistické niečo pokračuje až k rozdeleniu v smere na Klokoč a v smere na Stožok. Nájdete tam umiestnené smerové tabule.

My sme sa vybrali smerom na Stožok. Cyklistické niečo smeruje k nejakému družstvu, kde nájdete ďalšiu zábranu. Tam končí rozšírenie (teda stále to viac a viac vypadá ako nejaká miestna komunikácia).

Cyklistické niečo ďalej pokračuje len ako vyasfaltovaná plocha v smere na Stožok. Na úseku sa nachádza extrémne stúpanie, ktoré určite nie je v zmysle platných TP a to hlavne v smere od Stožku.

Cyklistické niečo končí v obci Stožok (smerom na Klokoč sme nešli, ale určite doplníme aj túto časť). Tak ako na Pstruši, aj tu končí zábranou. Čo je horšie, zábrana je po extrémnom klesaní a je priamo život ohrozujúca. Taktiež ako na začiatku, aj tu sú zle uvedené tvary značiek. Toto má jednoznačne na pleciach nekompetentnosť projektanta.

Záverečné zhrnutie a odporúčania

Vedenie trasy nie je zlé a určite je nutné poznamenať, že má významný vplyv na rozvoj regiónu. Trasa je úžasná na cykloturistiku a určite to odporúčame.

Ale to prevedenie je už iná kapitola. Treba to nazvať pravým menom a netváriť sa, že je to nejaká cyklokomunikácia ale ide o cyklotrasu vedenú po mestských a poľných cestách. TOTO NIE JE CYKLISTICKÁ CESTIČKA. Ak to niekto tvrdí, tak sa treba pozrieť na jeho odbornosť.

Ak by sa to malo nazývať cyklistická komunikácia, tak treba:

1 – Odstrániť lámače kolies a nahradiť ich pravými bezpečnými stojanmi (a odporúčame zosobniť ich tomu, kto tvrdí, že sú bezpečné).

2 – Umiestniť smerové tabule pri križovaní na ceste I/16 a vyznačiť priestor pre prechádzanie.

3 – Odstrániť nebezpečné rampy na vstupoch a nahradiť ich stĺpikmi v zmysle platnej legislatívy.

4 – Správne poopravovať vodorovné a zvislé značenie (ak bolo takto navrhnuté v projekte, odporúčame výmenu zosobniť a obrátiť sa na Komoru stavebných inžinierov pre odobratie pečiatky).

5 – Označiť na začiatku a na konci značkou o nebezpečnom stúpaní a klesaní.

Na koniec znova tvrdíme, že trasa prechádza nádherným prostredím a určite odporúčame ísť tam sa previezť. Je úplná škoda, že zlé technické prevedenie maže dobré meno tejto trasy. Už len dúfať, že ostatné v tejto lokalite také nebudú.

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk