Česko vydalo malú encyklopédiu cyklistickej infraštruktúry

netreba vravieť o tom aká je cyklistické doprava v Českej republike populárna. Aj u nich prišlo nové zákony, vyhlášky a značky. No veľa cyklistov nevie ako sa správať a aako ich vnímať. Preto Štátni fond dopravní infrastrukury spracoval Malú encyklopédiu  cyklistickéj infraštruktúry.
cb_a221

Obsahuje rôzne kapitoly ako napríklad:
legislativa a technická literatura
lidé a jízdní kola
doprava a rekreace
výbava a bezpečnost
technika a způsob jízdy
jízda ve vozovce
průjezd křižovatkami
piktogramové koridory („pikťáky“)
obecně  /  pro jízdu vedle sebe
stezky
cykloobousměrky
prostor pro cyklisty
pěší zóny
obytné zóny
zóny 30
a rôzne iné.
cb_a222
Príručku nájdete tu.
Určite by sa zišlo niečo takéto aj u nás.

2 thoughts on “Česko vydalo malú encyklopédiu cyklistickej infraštruktúry

  1. Netreba túto “Malú encyklopédiu…” prekladať! Stačí ju dať odborníkom ako oficiálne potvrdenú do rúk a priamo tvorivo aplikovať aj na Slovensku!
    Preberajú a “pajcujú sa” v posledných rokoch hlavne anglicky, príp nemecky písané materiály, (často aj bez uvedenia zdroja -čo sa nesmie!!!) Sú to cudzie, pre naše podmienky a možnosti často nevyhovujúce texty, tabuľky, obrázky, schémy, ktoré “autori”, bez zodpovedajúceho odborného posúdenia a overenia, vkladajú do rôznych “našich” súčasných metodických usmernení, pokynov a pod.
    Prečo neprebrať a nevyužívať v inžinierskej praxi tiež tento česky písaný elaborát? Samozrejme tak ako sa to má – vyžiadaním si oficiálneho súhlasu na jeho používanie aj v SR napr. priamo cez národného cyklokoordinátora.
    Mali sme predsa s Čechmi spoločne tvorenú a desiatky rokov používanú odbornú legislatívu – zákony (stavebný, cestný), vyhlášky, ČSN, rôzne smernice, vzorové listy a pod., a to aj z problematiky, ktorá čiastočne riešila CD a navrhovala jej infraštruktúru.
    Po česky vedia čítať a vedeli by adekvátne využívať tento materiál aj naši odborníci. V súčasnosti, pri boome CD a verím aj raste požiadaviek na odbornosť a zaistenie kvalitných(!)dopravných riešení sídel je to naliehavé.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.