Bratislava zverejnila súťaž na cyklotrasu Bratislava – Devín

Ak chcete hľadať súťaž na prepojenie do Devína musíte troška pátrať (ako vždy pri Bratislave) kde vlastne je súťaž zverejnená.

Súťaž sa nachádza na stránke Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR

Predmetom súťaže  je urbanisticko-architektonická  súťaž „ Cyklotrasa Devínska cesta, Bratislava

V súvislosti s otvorením cyklomosta z Devínskej Novej Vsi do Schlosshofu je potrebné riešiť aj otázku bezpečného vedenia časti medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 13 z Devína do Karlovej Vsi. V súčasnosti cyklisti na tomto úseku jazdia po cestnej komunikácii spoločne s autami. Začiatok cyklotrasy bude na konzolovitej časti (s napojením sa na existujúci úsek vedúci z Devína) protipovodňovej ochrany Bratislavy (ďalej PPOBA) v Devíne v križovatke Devínskej cesty, Kremeľskej ulice a Slovanského nábrežia (v km 029727 PPOBA). Koniec cyklotrasy bude na Devínskej ceste pri vstupe na ostrov Sihoť (most) s napojením sa na už existujúci cyklistický chodník vedúci do Karlovej Vsi. Cyklotrasa by mala spňať súvisiace technické normy (Vyhl. MV SR č.9/2009 Z.z., zákon č. 8/2009 Z.z., STN 01 8020, STN 01 8028)  najmä požadovanú šírku 2,5 m obojsmerne, resp. 1,25 metra ak  bude vedená jednosmerne. Tam, kde to umožňujú terénne podmienky, zvážiť rozšírenie chodníka na 3 m (obojsmerne), resp. 1,5 m (v jednom smere – kvôli predchádzaniu). Akékoľvek (čiastočné)
zúženie musí byť odôvodnené.
Návrh  je potrebné pripraviť tak, aby bol rozdelený na logické úseky, z ktorých bude možné realizovať vybrané uzavreté časti  a aby bolo možné použiť rôzne povrchy cyklotrasy (asfalt, betón).

Hlavné ciele:
– zvýšiť bezpečnosť pohybu cyklistov,
– minimalizovať kolízie medzi individuálnou automobilovou dopravou a cyklistami,
– zvýšiť plynulosť cyklistickej dopravy,
– rozšíriť možnosti trávenia voľného času pre obyvateľov Bratislavy a okolia,
– zatraktívniť región Bratislavy pre domácich aj zahraničných turistov,
– architektonicky a dopravné bezkolíne dotvoriť komunikačný ťah Devínska     cesta

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.