Bicyklovanie je “zelenšie” ako jazda na elektrokolobežke

Podľa správy Európskej Environmentálnej Agentúry (EEA) rastúce využívanie elektrických kolobežiek a zdieľanie automobilov výrazne mení spôsob, akým sa pohybujeme v centrách miest. Chôdza, cyklistika a verejná doprava však zostávajú najlepším spôsobom ako zvýšiť udržateľnosť mobility v mestách. Napriek tomuto poznatku však množstvo emisií produkovaných dopravou rastie.

Minuloročná správa o doprave a životnom prostredí hodnotí ako ekologické a udržateľné sú rôzne dopravné módy využívané na prepravu na „prvej a poslednej míli“ a ako môžu ovplyvniť dopravné systémy miest. Najväčšie prínosy pre zdravie a životne prostredie v mestách má podľa správy chôdza, bicyklovanie a verejná doprava. Zavádzanie zdieľaných dopravných prostriedkov môže mať tiež priaznivý vplyv, no správa tiež upozorňuje na ďalšie štúdie podľa ktorých ich dopad nie je vždy pozitívny.

Podľa správy najmä systémy zdieľania elektronických kolobežiek priťahujú používateľov, ktorí by inak chodili pešo alebo používali verejnú dopravu. Podľa prieskumu z minulého roka by až traja zo štyroch používateľov týchto kolobežiek použili ako alternatívu chôdzu alebo verejnú dopravu. Zatiaľ čo používanie zdieľaných elektronických kolobežiek má malý priamy dopad na životné prostredie, ich ekologické prínosy negujú negatívne vplyvy z ich výroby a ich častý zber za účelom dobíjania.

Zdroj: https://www.eea.europa.eu/highlights/walking-cycling-and-public-transport

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk