Bern a jeho cykloofenzíva

Hlavné mesto Švajčiarska Bern nie je nejaké veľké mesto (140 tis. obyvateľov), ešte k tomu je aj hornaté a napriek tomu sa považuje za favorita cyklomiest vo Švajčiarsku.

Svoj postoj ako aj súhrn opatrení predstavilo vo svojej Cykloofoenzíve alebo Veloofenzíve (pozn.švajčiarska nemčina používa na pomenovanie bicykla aj jeho francúzsku formu Velo).

Program Velo-Offensive predstavuje stratégiu aj program financovania bicyklov na niekoľko nasledujúcich rokov. Načrtáva tak víziu vytvoriť tzv. („hlavné mesto cyklistiky ako  VeloBern“), formuluje konkrétny cieľ (20-percentný podiel bicyklov do roku 2030) a ukazuje, ako je možné cieľ dosiahnuť pomocou koordinovaných opatrení. Program Velo-Offensive je založený na financovaní cyklodopravy v súlade s nariadeniami o financovaní pešej a cyklistickej dopravy (RFFV).

 Tento program je založený na skúsenostiach z iných cyklistických miest a obsahuje tieto hlavné body:

  1. Infraštruktúra: správny „hardvér“ – bezpečná a atraktívna infraštruktúra pre cyklistickú dopravu – je základnou požiadavkou pre to, aby viac ľudí prešlo na bicykle. Kvalita infraštruktúry má vplyv na postoje a správanie ľudí a – ak je s tým vedome zosúladená – podporuje koexistenciu účastníkov cestnej premávky. Dopravná infraštruktúra priateľská k bicyklom je štrukturálnym stelesnením cyklokultúry.
  2. Služby a podporné opatrenia: Cyklistiku urobiť pohodlnejšou a atraktívnejšou. Uľahčujú prechod k potenciálnym cyklistom a sú tiež hodnotením pre bežných používateľov bicykla. Celkovo prispievajú k vytvoreniu živej cyklistickej kultúry v Berne.
  3. Deti a dospievajúci: Používanie bicyklov medzi deťmi a dospievajúcimi sa v posledných rokoch významne znížilo. Táto skupina vlastne predstavuje budúcnosť bicyklov: Ak sa má z dlhodobého hľadiska zvýšiť podiel bicyklov, je potrebné s bicyklom zoznámiť budúce generácie v ranom štádiu a z dlhodobého hľadiska ho k nemu „pripútať“. V rámci Velo-ofenzívy je preto podpora bicyklov pre deti a dospievajúcich samostatným zameraním činnosti.
  4. Velo(cyklo)kultúra: Samotné investície do infraštruktúry nestačia. Iba živá kultúra bicyklov premení mesto priateľské k bicyklom na skutočné «mesto bicyklov». Spolu s dobrou infraštruktúrou je kultúra bicyklov na začiatku zmeny smerom k celkovej kultúre udržateľnej mobility. Dôležitou súčasťou kultúry bicyklov je úctivé a uvoľnené spolužitie všetkých účastníkov cestnej premávky. Podpora Velokultúry je nezávislým zameraním Velo Offensive a významne prispieva k dosiahnutiu cieľa premiestnenia.
  5. Úloha miestnej samosprávy: Kľúčovými faktormi úspešnej propagácie je interdisciplinárne medzirezortné plánovanie a implementácia opatrení na podporu cyklodopravy a výkon vodcovských schopností a vzorových funkcií. Zaručujú kvalitu, efektívnosť a účinnosť opatrení rovnakým dielom a majú tiež vplyv na postoje a správanie obyvateľstva.
  6. Spoluúčasť obyvateľstva: Spoluúčasť obyvateľstva a všetkých zúčastnených je úplnou a účinnou súčasťou propagácie bicyklov. Zlepšuje nielen kvalitu a efektívnosť opatrení, ale tiež podporuje ich prijatie a prispieva k rozvoju živej cyklistickej kultúry. Na to, aby mohla Velo-ofenzíva dosiahnuť svoje ciele, sú potrebné koordinované opatrenia vo všetkých prioritných oblastiach so zapojením obyvateľstva. To hrá dôležitú úlohu v skúsenostiach z iných miest.

Celá ofenzíva smeruje k tomu, aby v roku 2030 mal Bern dvojnásobný podiel cyklistov v porovnaní s rokom 2010, teda 20%. Doahnúť to majú prostredníctvom fondu RFFV zriadeného na finacovanie cyklodopravy a pešej dopravy.

Čo je RFFV

Podpora pešej a cyklistickej dopravy v meste Bern vychádza z predpisov o podpore pešej a cyklistickej dopravy (RFFV) z 13. júna 1999. [1]

Ide o špeciálne financovanie v súlade s miestnymi nariadeniami kantónu. Článok 8 nariadení stanovuje, že 1,25 milióna frankov ročne je k dispozícii dopravnému plánovaniu a oddeleniu pre chodcov a cyklistov na financovanie propagačných aktivít. (Takúto sumičku by myslím prijalo každé naše mesto:-)

Podľa článku 7 obecné zastupiteľstvo podáva správy mestskému zastupiteľstvu aj každé dva roky a predkladá program implementácie na ďalšie roky.

Tento postup by bol veľmi nápomocný aj pre Slovensko.

Pred rokom 2014 sa ročné prostriedky z RFFV opakovane nevyužili (niečo podobné ako v prípade Slovenska a Eurofondov:-) a tieto financie dosiahli hodnotu 2,27 milióna frankov.

Vďaka týmto financiám, ktoré neboli vyčerpané v minulých rokoch, bolo možné v rámci ofenzívy Velo spustiť zvýraznenú podporu cyklistickej dopravy.

Určite zaujímavý prístup financovania, veď nakoniec niektoré mestá to asi robia podobne z hľadiska plánovania ročného rozpočtu, ale určite nie v takom meradle ako tento švajčiarsky príklad.


zdroje: https://www.bern.ch/mediencenter/medienmitteilungen/aktuell_ptk/erfolgreiche-velo-offensive-fortsetzen-und-fussverkehr-staerken

https://www.bern.ch/velohauptstadt/velo-offensive

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk