Banskobystrické bilancovanie nielen roku 2019

Ako si stojí cyklistická doprava v Banskej Bystrici? 
Text: Andrea Štulajterová, Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica 

Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska 

Na Slovensku žiaľ stále máme nízke povedomie o prínosoch a benefitoch, ktoré so sebou prináša kvalitná cyklistická infraštruktúra v mestách. A okrem nízkeho povedomia je tu aj slabá odborná znalosť kompetentných v oblasti cyklorozvoja. Cyklistická doprava preto na Slovensku napreduje veľmi pomaly a mestá čelia stále väčším problémom s dopravou. Tak je tomu vo väčšine slovenských miest a rovnako je tomu aj v Banskej Bystrici.

Čo naštartovalo rozvoj cyklodopravy v Banskej Bystrici?

V meste sa koncom roka 2005 sformovala aktívna skupina ľudí, ktorej prvou aktivitou bola petícia za budovanie cyklotrás v meste. Po množstve stretnutí, výziev a žiadostí však sa táto téma stále výraznejšie neposúvala ani po niekoľkých rokoch, preto aktivisti v roku 2010 pripravili projekt a požiadali od Rozvojovej agentúry OSN grant od Svetovej banky na vytvorenie Územného generelu nemotorovej dopravy v meste Banská Bystrica. V tom čase už aktivisti boli zaregistrovaní ako občianske združenie Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica (OCIBB)  a vstúpili do partnerstva s Mestom Banská Bystrica. Na základe tejto spolupráce vznikol kvalitný podklad pre budovanie cyklotrás v meste, ktorý svojím obsahom, rozsahom, ale aj formou prípravy bol na Slovensku jedinečný. Avšak napriek tomu, že mesto malo takýto plán, že vzťah medzi OCIBB a Mestom BB bol pomerne dobrý, že bolo organizovaných množstvo podujatí pre verejnosť, ktoré zvyšovali povedomie a propagovali prínosy cyklodopravy pre mesto, napriek tomu všetkému bola téma cyklorozvoja stále na konci priorít. Podarilo sa realizovať len zopár drobných opatrení, napríklad vjazd cyklistov do pešej zóny, výmena dopravného značenia, ktorá umožnila legálny vstup cyklistov tam, kde v minulosti bol napríklad chybne umiestnený zákaz vjazdu všetkých vozidiel (B1) za B3 a pod.

Pokrok prišiel až v roku 2016

Cyklodoprava sa medzi priority v meste dostala reálne až v roku 2016, kedy samospráva vyčlenila 360 000 eur z mestského rozpočtu. Je vysoko pravdepodobné, že jednou z hlavných  motivácií bola eurofondová výzva v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, vyhlásená „na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb“, ktorá umožňovala  spätne prefinancovať aj prípravu projektových dokumentácií. Práve v tomto období bolo veľmi podstatné, že mesto malo už hotový dokument siete cyklotrás a dobrú spoluprácu s cykloaktivistami, ktorých zanietenie, schopnosti a vedomosti boli – a stále sú – veľmi dôležité pri procese prípravy  a realizácii cyklistickej infraštruktúry v meste. Nakoľko všeobecne samosprávy na Slovensku nemajú skúsenosti s plánovaním a budovaním cyklotrás a tieto skúsenosti nemajú ani projektanti, ktorí pre samosprávy dodávajú potrebnú dokumentáciu, ukazuje sa, že dôležitú úlohu, či už v Banskej Bystrici, alebo iných mestách, zohrávajú práve cykloaktivisti, ktorí sa téme dlhodobo venujú a vnášajú do procesov odbornosť a efektivitu. Je preto dôležité, aby aktivisti nestrácali čas a energiu sťažovaním sa, ako samosprávy nič nerobia a ak niečo robia, tak aj tak zle, … ale aby sa stali katalyzátorom a podali pomocnú ruku na spoluprácu. To isté je dôležité aj zo strany samospráv, aby využili potenciál aktivistov, ak takých v meste majú a prizvali ich na spoluprácu. Má to pozitívne dopady na zvyšovanie kvality života v meste a o to predsa všetkým ide.

Kde sa Banská Bystrica nachádza v rozvoji cyklodopravy na konci roka 2019?

V septembri 2019 bola skolaudovaná prvá cyklotrasa ESC – Podlavice, financovaná z 95% z IROP.  Mesto zo svojho rozpočtu prispelo povinným spolufinancovaním vo výške 5% z celkovej sumy 765 137,11 eur s DPH.  Mestský úrad aktuálne pracuje na príprave projektových dokumentácií a výkupe pozemkov pre ďalšie cyklotrasy v meste, ktoré sa nachádzajú v rôznom stupni rozpracovanosti. Väčšina z nich je v štádiu územného konania, menovite Hušták – Kráľová, Hušták – Senica, Námestie Slobody – Sásová, Námestie Ľ. Štúra – Fončorda a Autobusová stanica – Šalková, spolu je to zhruba 25km. Okrem toho je aktuálne spracovaná projektová dokumentácia na cyklolávku cez R1 v Radvani, verejné obstarávanie na zhotoviteľa tejto lávky je naplánované na rok 2020. Lávka bude predstavovať významné vylepšenie  cyklistickej infraštruktpry, pretože po nej bude možné bezpečne sa dostať na bicykli  z mesta k “Rodinnej cestičke Banská Bystrica – Zvolen”. O tej sa tiež mnoho rokov iba hovorilo, ale aktuálne na BBSK prebieha verejné obstarávanie na spracovateľa projektovej dokumentácie v hodnote 185 000 eur (o zákazku je možné sa uchádzať do 8.1.2020). Mesto Banská Bystrica má rozpracovanú aj dokumentáciu na podchod pre cyklistov a chodcov popod Kúpeľnú ulicu a tiež na podchod popod malú okružnú križovatku medzi dvoma nákupnými centrami ESC a OC Point na Huštáku, ktorým by sa predĺžila pešia zóna z centra mesta (z Nám SNP).

Zostáva len veriť, že rozpracované projektové dokumentácie sa podarí postupne dokončiť v požadovanej kvalite a premeniť ich na kvalitné cyklistické cestičky. S pribúdajúcou cyklistickou infraštruktúrou sa tak bude zlepšovať dopravná situácia v meste a tým aj celkovo sa bude zvyšovať kvalita života obyvateľov mesta Banská Bystrica. Dobrovoľníci z OCIBB budú samozrejme v tomto procese naďalej aktívne s mestom Banská Bystrica spolupracovať, tak ako to bolo doposiaľ, lebo málo skúseností v oblasti cyklorozvoja si vyžaduje širšiu spoluprácu, ako sa hovorí “viac hláv-viac vie”.

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk

Archív komentárov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.