Aktuálne a budúce trasovanie cyklotrás v súvislosti s výstavou obchvatu D4R7

Zástupcovia D4R7 zverejnili vedenie cyklistických trás po sprevádzkovaní obchvatu Bratislava:Cyklotrasa mezi Račou a Svätým Jurom:

Počas doby výstavby bude cyklotrasa dočasne presunutá na existujúce prístupové komunikácie pri vinohrade tak, ako to bolo navrhnuté a odsúhlasené všetkými dotknutými stranami.
Po dobudovaní novej trasy cyklotrasy, severne od existujúcej cyklotrasy, budú cyklisti nasmerovaní na trvalú preložku cyklotrasy podľa platného DSP

Cyklotrasa od Šurského kanála do Vajnor:

Cyklotrasa bude presmerovaná do novej polohy podľa schváleného DSP
Pred preložením sa vybuduje podjazd pod budúcou diaľnicou D4 a následne sa cyklotrasa preloží do novej polohy.
Počas celej výstavby bude zachovaný prejazd cyklotrasy, avšak s čiastočným obmedzením, ktoré je nevyhnutné pre zachovanie bezpečnosti cyklistov a chodcov.

Cyklotrasa od Čiernej Vody do Vajnor:

Existujúcu cyklotrasu bude križovať stavenisková doprava. Na cyklotrase budú osadené dopravné značky a prevádzka bude zachovaná s čiastočným obmedzením, ktoré je nevyhnutné pre zachovanie bezpečnosti.
Počas výstavby budúcej križovatky Čierna Voda budú cyklotrasa & chodnik preložené a povedú súbežne s obchádzkovou komunikáciou III/1.082. Automobily a cyklisti & chodci budú z dôvodu bezpečnosti oddelení dočasnými betónovými zvodidlami.
Po dokončení výstavby križovatky Čierna Voda bude cyklotrasa preložená do finálnej polohy, súbežne s cestou III/1082 a vyústi pri Šúrskom kanáli tak, ako je uvedené v schválenom DSP.

Zdroj:http://www.d4r7.com/sk

2 thoughts on “Aktuálne a budúce trasovanie cyklotrás v súvislosti s výstavou obchvatu D4R7

  1. nejako mi nevychádza to cestovanie z Prístavnej na Bajkalskú. Bude sa tam vôbec dať nejako prejsť? Podľa toho plánika bude treba zájsť takmer až na sídlisko Nový Ružinov a potom ten kúsok po Slovnaftskej, to je teda fail :/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.