Ako vyzerá Bruselský plán obnovy

Slovenský návrh obnovy dostal najmä z odborných a mimovládných kruhov poriadku facku a zožal kritiku, že okrem železníc skutočne nerieši udržateľňú mobilitu. Ako na to išli v Belgicku, uvádza nasledovný text. Môže to byž zaujímavá inšpirácia aj pre Slovensko.

Bruselská vláda dokončila šestnásť projektov na pomoc pri revitalizácii ekonomiky po koronovej epidémii. Na tento účel si môže vyžiadať 395 miliónov eur z ozdravného plánu Európskej komisie.

Projekty musia zapadať do stratégie európskej politiky obnovy. To znamená, že zdroje musia ísť nielen na podporu čistej ekonomiky, ale musia tiež dostatočne podporovať prechod na udržateľnú spoločnosť. Digitalizácia a zdravá klíma sú medzi prioritami programu.

26. mája 2019: predstavenie novej elektrobusovej linky 37 STIB v Uccle
| Brusel chce okrem iného použiť európske peniaze na zotavenie na nákup elektrických autobusov

Mobilita vypožaduje najväčšie sústo z rozpočtu 140 miliónov eur. Bruselský dopravca STIB použije zdroje na zakúpenie 56 elektrobusov..

V oblasti podpory cyklodopravy, 10 miliónov eur pôjde na nové cyklistické diaľnice, ktoré by mali lepšie prepojiť Brusel s vnútrozemím.

Okrem toho bude vyčlenených 60 miliónov EUR na vývoj aplikácie, ktorá umožní zvýšenie cien na cestách v Bruseli (SmartMove), a 5 miliónov EUR na zrýchlenú implementáciu Mobility as a Service (MaaS), ktorá by mohla byť úzko spojená so SmartMove.

Ďalej sa chcú zamerať na rekvalifikáciu nezamestnaných.

Po pandémii totiž hrozí nezamestnanosť. Peniaze tak pôjdu aj na inovatívne spôsoby integrácie ťažko dostupných skupín na trhu práce. Ďalších 19 miliónov EUR sa použije na aktiváciu a zlepšenie odbornej prípravy.

Ďalších 50 miliónov eur sa pridáva do čistej ekonomiky. Brussels Finance & Invest tak môže podporiť bruselskú ekonomickú štruktúru zvýhodnenými pôžičkami.

EÚ vo svojej stratégii obnovy prikladá digitalizácii veľký význam . Brusel teda vyčlení 38 miliónov eur na digitálnu komunikáciu medzi občanmi, podnikmi a vládou. Umožní to napríklad úplnú digitalizáciu žiadostí o územné plánovanie alebo environmentálnych povolení.

Brusel chce tiež lepšie prepojiť všetky údaje, ktoré už majú rôzne politické úrovne, aby sa služby občanom a podnikom zefektívnili (19,5 milióna eur).

Počas koronovej krízy sa ukázalo, že mnoho škôl sa nemôže zapojiť digitálne, pretože nie je k dispozícii Wi-Fi alebo nie je k dispozícii dostatok notebookov alebo tabletov. Bruselská vláda chce vyčleniť 6,6 milióna eur na lepšie vybavenie bruselských škôl.

A nakoniec, v digitálnej stratégii je ďalších 10 miliónov eur určených aj na zriadenie Centra umelej inteligencie (AI) pre spoločné dobro , v ktorom VÚB a ULB preskúmajú, ako je možné AI lepšie využiť na zlepšenie bruselskej politiky, hospodárstva a podporovať sociálny zisk.

Epidémia tiež narušila sociálnu súdržnosť v meste, pretože sa zvýšila nerovnosť medzi domácimi a nemajetnými . Pätnásť miliónov eur pôjde na posilnenie starostlivosti o duševné zdravie a 6,5 ​​milióna eur na bývanie pre tých najzraniteľnejších.

Na dosiahnutie klimatických cieľov je vyčlenených 120 miliónov eur. Peniaze by mali ísť hlavne na zateplenie bytového sektoru (65 miliónov) a sociálnych bytov (47 miliónov), ale poskytuje sa aj 8 miliónov eur na to, aby sa doprava v Bruseli stala CO2 neutrálnejšou.

Cyklista v budove Berlaymont v európskom okrese. Nie je takmer žiadny prenos z dôvodu vládnych opatrení na zablokovanie, aby obsahoval covid-19, chorobu spôsobenú koronavírusom
| Rekonštrukcia Schumanplein sa bude hradiť aj z európskych peňazí na oživenie prostredníctvom spoločnosti Beliris.

Celkovo možno povedať, že zoznam opatrení na Plán obnovy po Corone pre Brusel predstavuje 517 miliónov eur.

zdroj: https://www.bruzz.be/economie/deze-16-projecten-moeten-brussel-de-relance-na-corona-verzekeren-2021-02-10

Notable Replies

 1. Veľmi dobrý článok a ukazuje na to, s čím mám s našim Plánom obnovy v oblasti mobility problém. Cením si, že na cyklodopravu pôjde 100 mil eur. Ale podľa zatiaľ známych informácií pôjdu na výstavbu cyklotrás a veci s tým spojené, ktorériá kritéria výberu zatiaľ nepoznáme. Mali by sme však investovať nielen do kubíkov a kilometrov, ale aj do reforiem - zmena prístupu verejnej správy a populácie k aktívnej mobilite, zmena procesov, legislatívy, kapacitné a expertné zmeny, získavanie spoľalivých dát a pod. Podľa slov ministra dopravy (11. február) zatiaľ nič také nebude, uvidíme, možno sa iba neúplne vyjadril.
  V oblasti železníc pôjdu investície (600 mil?) z Plánu obnovy do riadenia železníc (modernizácia dispečerovania) a do infraštruktúry (zrýchľovanie tratí a ich elektrifikácia) a to pravdepobne iba na tratiach TEN-T. Žiadna investíca do vozidiel (loko, vagóny) a tiež žiadna investícia do miestnej hromadnej dopravy.

  Pre porovnanie Brusel:

  • cyklodiaľnice 10 mil €
  • program SmartMove na spoplatnenie ulíc (road pricing) 60 mil
  • nákup 56 nových elektro autobusov vrátane postavenia garáží pre nich
  • implementácia MaaS, 5 mil
  • dekarbonizácia dopravy 8 mil
   Medzi oblasti blízke mobilite by som zaradil ešte digitalizácia verejnej správy a prepojenia dát (= menej cestovania na úrady a tiež zjednodušenie administratívy stavebných projektov) 38 mil + 18,5 mil.

  Skrátka nielen kubíky a metre.

Pokračujte v diskusii na forum.cykloplatforma.sk

Participants