Ako sa vyhodnocovala cyklovýzva MDV

Nakoľko vyhodnotenie cyklovýzvy sprevádzalo “tajomno” požiadali sme MDV SR o vysvetlenie ako a kto vyhodnocoval danú cyklovýzvu.

Spôsob vyhodnotenia cyklovýzvy bol nasledovný:

Z hľadiska vyhodnotenia je zaujímavé že vo vybraných projektoch sú jednoznačne projekty ktoré sú v rozpore s TP 085. Zoznam vybraných projektov nájdete tu.

V nasledujúcom článku sa budeme venovať zoznamu ľudí ktorý vyhodnocovali cyklovýzvu, ich odbornosť, či ako sa do komisie dostali.

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk