Ako rozbicyklovať Slovensko? Diskusné stretnutie na území Trnavského samosprávneho kraja.

Vo štvrtok 21.2.2019 sa v Trnave uskutočnilo prvé zo stretnutí Ako rozbicyklovať Slovensko.

Text a foto: Marián Kasala, SCK Bicyglo Trnava

Stretnutia sa v marci budú konať v každom kraji. Cieľom je vytvorenie platformy pre podporu cyklististickej dopravy, cykloturistiky, rekreačnej, horskej a trailovej cyklistiky. Stretnutie organizačne zabezpečila Nadácia Ekopolis a miestny parter SCK Bicyglo Trnava.

Na úvod dostala priestor hostiteľka Anna Vitteková zo ZOMOT-u, ktorá v krátkosti predstavila činnosť združenia pozostávajúceho z krajského mesta Trnava a okolitých obcí. Predstavila nám dva pilotné projekty cestičiek pre cyklistov. V rámci prvého projektu sa vytvára prepojenie Trnavy s obcami Bohdanovce nad Trnavou a Špačince. Druhý projekt spája prímestskú rekreačnú oblasť Trnavy – Kamenný mlyn s obcami Zvončín a Ružindol. Najväčšie problémy pri spracovávaní žiadostí pri čerpaní prostriedkov z fondov EÚ v rámci programu IROP predstavuje vysporiadanie pozemkov.

Erik Štefánek zo združenia Mám rád cyklistiku nám predstavil kampaň do obchodu na bicykli ako i skúsenosti z rozvoja cyklodopravy v Seredi.

Ďalším príspevkom bol pozitívny príklad čerpania prostriedkov v obci Cífer – najväčšej obci trnavského okresu. Starosta obce Maroš Sagan nás oboznámil s praktickými skúsenosťami pri získavaní prostriedkov v rámci budovania siete cykloinfraštruktúry v obci. Obec Cífer uspela s dvoma projektami. Tento rok by sa obyvatelia obce mali dočkať takmer 6,5 kilometra cestičiek pre cyklistov.

Tomáš Guniš z odboru územného rozvoja a koncepcií mesta Trnava nám v pútavej prezentácii predstavil kľúčové oblasti v rámci podpory cyklodopravy v krajskom meste Trnava.

Marián Kasala z SCK Bicyglo Trnava odprezentoval historický prierez rozvoja siete legálne značených cykloturistický trás v okolí Trnavy.

Michal Hlatký zo Slovenského cykloklubu v krátkom vstupe predstavil činnosť organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou zastrešujúcou cykloturistické značenie na Slovensku.

Ján Roháč z Nadácie Ekopolis predstavil ideu vznikajúcej Cykloplatformy s oblasťami, ktorým by sa chcela táto vznikajúca organizácia podporujúca rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky venovať.

Nasledovala diskusia s rôznymi príspevkami, zameranými na úskalia, brániace rozvoju a podpore pohybu na bicykli. Dominovali predovšetkým témy spolupráce na rôznych úrovniach samosprávy,  často viaznuca spolupráca a komunikácia štátnej správy, samosprávy a aktívnych organizácií z tretieho sektora. Diskutovanou témou bolo i neobsadené miesto krajského cyklokoordinátora a problematika a úskalia v oblasti prepravy bicyklov v rámci železníc na Slovensku.

Do diskusie sa zapojilo 18 diskutujúcich z rôznych kútov VÚC Trnava. Aktéri diskusie, zástupcovia občianskych združení, snažiaci sa o rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky na území VÚC Trnava, mali zastúpenie zo Záhoria, Trnavy, Hlohovca, Serede, Galanty a oblasti Malého Dunaja.

Záverom je možné konštatovať, že toto stretnutie bolo veľmi inšpiratívne a plné podnetov. Stretla sa tu silná skupina ľudí z rôznych oblastí, ktorá má však spoločný menovateľ bicykel a podporu pohybu na bicykli v akejkoľvek forme. Je vidieť, že táto téma verejnosti nie je ľahostajná a je tu veľký záujem o výraznejší posun v tejto oblasti.

Pozitívom bolo, že zástupcovia občianskych združení i samosprávy vedeli nájsť v danej oblasti spoločnú reč a viesť konštruktívnu debatu s pomenovaním najpálčivejších problémov pri podpore pohybu na bicykli s hľadaním východísk v tejto oblasti.

Článok vám priniesla Platforma nemotorovej dopravy. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.