Aký bol cyklorok 2019 v Pezinku?

Malá bilancia spod Malých Karpát 

Text a foto: Emil Cino, Cyklokoalícia Pezinok

Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska

Z pohľadu Cyklokoalície Pezinok (CKPK) boli výhliadky na rok 2019 veľmi priaznivé. Zmena vedenia mesta i obsadenie v mestskom zastupiteľstve naznačovali, že v Pezinku sa konečne pohnú ľady, začnú sa budovať cyklochodníky, pripravovať projektové dokumentácie, dotiahnu sa rozbehnuté projekty a všetko pôjde ako po masle. Ukazovalo sa, že cyklodoprava a cyklistika sa skutočne stanú prioritou mesta a výsledok bude badateľný v uliciach mesta i v rekreačných zónach. Ako to dopadlo? 

V záujme združenia je už dlhodobo napojenie Pezinka na okolité obce. Ideálnym riešením je projekt Vinohradníckej cyklomagistrály, ktorú má pod záštitou Bratislavský samosprávny kraj. Trasovanie napája Pezinok zo západu so Svätým jurom pokračuje centrom na obec Vinosady  cez Modru až ďalej na Trnavu. Po viacerých stretnutiach na úrade BSK ako aj v Pezinku sa žiaľ združeniu CKPK nepodarilo tento projekt posunúť vpred. Vinohradnícka cyklomagistrála je výborný, ale veľký projekt, čo môže byť ako jeden z dôvodov dlhodobej stagnácie. Vysporiadanie pozemkov je zdĺhavý proces, preto združenie viackrát navrhlo projekt rozdeliť na viac etáp a realizovať ho na úsekoch, kde vysporiadanie pozemkov nie je nutné, ale žiaľ neúspešne. Veríme, že projekt nie je ešte úplne mŕtvy a čo sa rozrobilo sa aj dokončí.

Smutný je žiaľ aj príbeh cyklochodníka z Pezinka do Limbachu. K realizácii sú nachystané finančné prostriedky z európskych zdrojov projektu IROP, stavebné povolenie, trasovanie, atď. Avšak v úvode tohto roka vedenie mesta Pezinok oznámilo, že projektová dokumentácia má veľke chyby a nie je možné projekt realizovať v aktuálnom vyhotovení. Nie je vôbec isté, kam sa bude projekt po zapracovaní úprav do dokumentácie uberať a aj samotná realizácia je momentálne v nedohľadne. Zástupcovia CKPK viackrát namietali, že stanovisko mesta nie je správne, projekt je možné realizovať v aktuálnom vyhotovení a chyby nesprávne navrhnuté v dokumentácii bude možné opraviť dodatočne. Na projekte sa pracovalo od roku 2015 a aj napriek tomu, že nie je dokonalý, je veľká škoda, že jeho realizácia je momentálne výrazne ohrozená.

V roku 2018 sa podarilo dobrovoľníkom sprejazdniť tzv. Grinavskú zákrutu, severnú spojnicu medzi Pezinkom a Svätým jurom. Tohto roku bolo pre združenie jasným cieľom skvalitnenie povrchu a zlepšenie prejazdnosti aj za mokrých podmienok. Sčítanie cyklistov na tomto úseku jasne dokazuje, že táto spojnica má obrovský význam. Plánované povrchové úpravy cyklotrasy sa napokon nepodarilo realizovať a to aj napriek slubnej spolupráci  zástupcov BSK, mesta Pezinok a členov CKPK. Z nie úplne jasnych dôvodov sa nepodarilo vyčerpať tohto roku podporu 30 000 Eur zo strany BSK na tento projekt.

Cyklisti sú silné povahy a len tak sa nevzdávajú, dôkazom toho sú aj každoročné podujatia, na ktorých sa v hojnom počte stretávajú. Podujatia Cyklopromenáda a Pezinok inline, ktoré dobrovoľníci pravidelne organizujú sa tešia veľkej oblube. Tohto roku boli obohatené o prezentáciu cyklodopravného značenia a diskusiu na tému novovznikajúcej cykloplatformy.

Tak či onak, chalanom a dievčatám z Cyklokolalície Pezinok prajeme úspešnejší rok 2020 a najmä veľa trpezlivosti.

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk