11.ročník cyklokonferencie v Galante

Tentokrát sa hlavným cyklomestom stala Galanta, ktorá hostila už 11. ročník konferencie Cyklistická doprava.

Konferenciu otvorili Marián Gogola (OZ MULICA), Tomáš Orfánus (SAŽP), Marek Neštický, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a Martijn Lambarts, zástupca veľvyslanca Holandského kráľovstva v SR.

V prvej prednáške informoval Peter Rozsár (Ministerstvo dopravy a výstavby  SR) o stave a perspektívach čerpania EÚ fondov pre cyklistickú dopravu a cykloturistiku na Slovensku. Poukázal na fakt, že niektoré projekty sú čerpané pre veľmi nízky počet potenciálnych používateľov.

Druhá prednáška (PDF) bola o skúsenostiach z budovania cyklotrás v Bratislavskom samosprávnom kraji, predniesol ju Ladislav Findl, cyklokoordinátor Bratislavského samosprávneho kraja.

Za hosťovské mesto uzatváral prvý blok primátor Galanty Ing. Peter Paška, ktorý v prednáške (PDF) hovoril o súčasnom stave cykloinfraštruktúry ako aj problémoch, ktoré v súvislosti s nimi vznikajú.

Druhý blok zahájil Otto Cazemier (PDF) z holandskej firmy Mobycon. Vysvetlil, aké sú prínosy cyklorozvoja pre mesto, krajinu a aké argumenty používať na jeho  presadzovanie. Poukázal taktiež na prvotný vývoj rastu automobilizácie v Holandsku v 60-tych rokoch minulého storočia a súčasný stav zlepšovania podmienok pre cyklistov.

Nasledovala  prednáška (PDF) od Arona Halasza (Maďarský cykloklub), ktorý prezentoval spôsob práce národného cykloklubu i úspechy s budovaním značky.

Druhý blok uzatvárala prednáška Jána Roháča (Nadácia Ekopolis), ktorý hovoril o novozniknutom OZ Cykloplatforma , ktorá má slúžiť na presadzovanie spoločných cieľov rôzych skupín a organizácii, ktoré chcú podporovať cyklodopravu a cykloturistiku.

Po obede sa konali dva paralelné workshopy.

Prvý bol zameraný na cykloturistiku a rôzne aspekty tvorby cykloturistických trás. Workshop viedol Michal Hlatký zo Slovenského cykloklubu.

V druhej sekcii, venovanej bikesharingu, vystúpili zástupcovia miest a spoločností, ktoré majú skúsenosti s prevádzkou bikesharingu na Slovensku:
Luboš Slebodník  z mesta Žilina prezentoval relatívne úspešný systém BikeKIA(PDF) v Žiline;
Norbert Nagy (Slovnaftbajk) prezentoval súčasný systém Slovnaftbajk (PDF) v Bratislave, ako aj problematické oblasti spojené s vandalizmom;
Matúš Digo (Antik Košice) hovoril o rastúcej sieti slovenského bikesharingu Antik(PDF), ktorý firma prevádzkuje už v 4 mestách.
Ing. Kubaľák zo Žilinskej univerzity zhrnul v prednáške (PDF) na záver súčasné spôsoby  prevádzky a načrtol metodiku, podľa ktorej by sa mal hodnotiť význam dopadu bikesharingu na mobilitu v mestách.

V poslednom bloku prvého dňa vystúpil expert na hodnotenie zdravotných benefitov cyklistiky, Randy Rzewnicki, BE ACT(prednáška PDF). Hovoril o zdravotných benefitoch bicyklovania ako silného argumentu pre podporu cyklodopravy, pričom zúčastnených vtipne vtiahol do diskusie o tejto problematike.

O súčasných realizáciach a možnostiach (PDF)  podpory cyklistiky v oblasti Podunajska rozprával Juraj Tedla zo Stredoeurópskej nadácie. 

Hodnotenie dlhodobého vývoja plánovania a zakomponovania cyklistov v dopravnom inžinierstve prezentovala Anna Kolárová (Slovenský zväz stavebných inžinierov) v prednáške Poznať minulosť (PDF), aby sme videli budúcnosť – čo sa zmenilo za 40 rokov plánovania cyklotrás.

————————-

Nasledoval slávnostný večer, ktorého súčasťou bolo odovzdávanie cien Slovenskou agentúrou životného prostredia mestám, ktoré boli aktívne počas Európskeho týždňa mobility.

Do ETM 2019 sa zo svojimi aktivitami a trvalými opatreniami  zaregistrovalo rekordných 58 samospráv zo Slovenska, čím prispeli k skvelému celoeurópskemu výsledku – kampaňou žilo 1355 miest z 50 krajín sveta. Aj hodnotiaca komisia v rámci národnej súťaže o Cenu ETM vyberala víťazov  spomedzi 40 prihlásených projektov.

Kategóriu Aktívna samospráva vyhral nováčik – obec Ivanka pri Dunaji, kde dokázali pripraviť nielen inšpiratívne podujatia pre všetky vekové kategórie, ale nadviazať na ne aj trvalými opatreniami vystihujúcimi aktuálnu tému kampane Bezpečná chôdza a cyklistika. Prostredníctvom aktivity Spravme, čo sa dá sa pustili s verejnosťou, odborníkmi a dotknutými inštitúciami do riešenia neúnosnej dopravnej situácie v okolí miestnej základnej a materskej školy. Neskončili len pri diskusii, najviac času a energie investovali zatiaľ do neúspešných snáh o uzatvorenie ulice vedúcej k týmto školským zariadeniam. Výsledkom je návrh riešenia problematických úsekov a spracovanie vizuálnych návrhov. Obec podala aj žiadosť na dobudovanie ďalšieho úseku cyklotrasy a pasportizáciu dopravného značenia s cieľom postupne vytvárať v obci zóny obmedzujúce rýchlosť jazdy. Nainštalované boli  i spomaľovacie retardéry a  cyklostojany.  Na druhú priečku zaradila hodnotiaca komisia v tejto kategórii Košice za významný posun v aktivitách a realizáciu trvalých opatrení v prospech udržateľnej mobility. Tretie miesto získalo Štúrovo, ktoré sa do kampane zapája pravidelne a je zrejmé, že jeho prioritou je systematické zlepšovanie udržateľných foriem dopravy.

V kategórii Efektívne trvalé opatrenie presvedčili hodnotiacu komisiu Nováky. Pomer finančná náročnosť – celkový dosah vyšiel najlepšie v prospech Pešibusu, ktorý v meste premáva už druhý školský rok. Náklady na jeho prevádzku sú nulové a ak zoberieme do úvahy fakt, že až 1/3 jázd je v meste vykonávaná za účelom vozenia detí do školy, na krúžky a pod. je to opatrenie hodné nasledovania. Princíp je jednoduchý: šofér Pešibusu po vopred určenej trase kráča do školy a na dohodnutých zastávkach mu rodičia odovzdávajú svoje deti, žiakov 1.-4. ročníka, ktorí tak v skupine, pod dohľadom a bezpečne prídu až do školy. Druhú priečku v tejto kategórii získala Žilina, nielen za zavedenie bikesharingu, ktorý si mohla dovoliť vďaka podpore súkromnej spoločnosti sídliacej v meste, ale aj vďaka zrealizovaným trvalým opatreniam, ktoré na seba nadväzujú a  vytvárajú bezpečné a pohodlné podmienky pre ekologické formy dopravy. Tretiu priečku zhodne obsadili Štúrovo a mestská časť Bratislavy – Ružinov. U oboch  komisia ocenila sériu zrealizovaných opatrení, ich koncepčnosť a integráciu.

V kategórii Originálna aktivita boli najúspešnejšie  Košice so svojou aktivitou CykloDobro. Občianske združenie OKOLO počas nej dobrovoľnícky vyskladalo 10 bicyklov, ktoré boli rozdané sirotám, do rómskych osád a iným sociálne znevýhodneným skupinám, ktoré by si inak bicykel nemohli dovoliť. Verejnosť sa mohla do aktivity zapojiť prinesením náhradných dielov, či náradia. Aj vďaka nim sa na októbrovej cyklojazde v Košiciach mohlo zúčastniť o desať cyklistov viac. Súčasťou podujatia boli aj workshopy, premietanie filmov, koncert a prednáška, či dielne zamerané na bežné opravy a údržbu bicyklov. Druhé miesto v tejto kategórii získal Trenčín, za aktivitu zamestnancov mestského úradu, ktorí  vyrobili kartičky s poďakovaním tým obyvateľom, ktorí jazdia po meste na bicykli. Spolu s taštičkou s drobnými darčekmi ich povešali na 135 bicyklov, ktoré pri obchôdzke mestom stretli. Tretie miesto sa hodnotiaca komisia rozhodla udeliť Banskej Bystrici za aktivitu Mapa pešej dostupnosti mesta, ktorá je nainštalovaná pred miestnou autobusovou a železničnou stanicou.

Víťazom kategórie Originálne opatrenie, v ktorej sa o víťazstvo mohli uchádzať zapojené inštitúcie a organizácie, je Základná škola s materskou školou Karola Kuffnera zo Sládkovičova, ktorá oslovila hodnotiacu komisiu zorganizovanou cyklojazdou. Pelotón v sprievode polície sa presunul hlavnou ulicou až k Ekoparku, kde pre rodiny s deťmi pripravili pedagógovia školy a jej žiaci rôzne súťaže. Rozdávali sa ceny a poukážky do bufetu v Ekoparku.

Víťazom srdečne gratulujeme.

————————-

Druhý deň začal prednáškou (PDF) národného cyklokoordinátora Petra Klučku (Ministerstvo dopravy a výstavby SR) o jeho ceste z najsevernejšieho bodu Európy po ceste bývalej Železnej opony.

Nasledovala prednáška (PDF) Juraja Flamíka (Nadace Partnerství) o tom, ako možno cykloturistikou rozbehnúť rozvoj regiónu a to na konkrétnych príkladoch z Českejb republiky.

Michal Páleník nám zase povedal o sile Openstreetmap (PDF) a možnosti jej využitia cykloturistami či návštevníkmi mesta.

V poslednom bloku ako prvý vystúpil Ing. Radovan Slíž z OMS,a.s., ktorý prezentoval možnosti využitia stĺpika SmartCityPole (PDF) a to či už z pohľadu mobility alebo cyklistiky ako zaujímavého mobiliáru v rámci mesta.

Nasledovala prednáška (PDF) Mariána Gogolu (Žilinská univerzita, OZ MULICA) o tom, či má zmysel zbierať dáta pre cyklistov systematicky a ako to môže pomôcť pri plánovaní dopravy.

Nadväzujúcou krátkou informáciou zaujala aj Andrea Štulajterová, ktorá hovorila o sile a kvalite dát z kampane na Do práce na bicykli, ktoré by sa mohli použiť pri plánovaní cykloinfraštruktúry.

Konferenciu zavŕšil Dan Kollár z OZ Cyklokoalícia kľúčovou prednáškou(PDF), v ktorej objasnil čo je teoretická a čo skutočná bezpečnosť z pohľadu cyklistov alebo vo všeobecnosti v našich mestách a že je nutné zmeniť tento prístup.

 

V záverečnej diskusii ešte vystúpili páni Lukaš Cerovský z Pumpclubu Senec, ktorý hovoril potrebe informácii ako vzdelávať cyklistov ako aj malé deti a učiť ich praktickým zručnostiam jazdy na bicykli.

Následne Peter Klučka prítomných vyzval, aby sa nebáli podať projekty v Cyklovýzve ministerstva.

Následne organizátori poďakovali všetkým prítomným a vylosovali 4 účastníkov, ktorí môžu prísť na budúci rok bezplatne na konferenciu.

 

Fotografie si môžte pozrieť v tomto odkaze.

Ďakujeme všetkým partnerom.

 

 

 

Notable Replies

Pokračujte v diskusii na forum.cykloplatforma.sk

Participants