10 rokov rozvoja cyklistickej dopravy na Slovensku – časť dopravné značenie

Píše sa rok 2010. Na Slovensku okrem zelených čiar sa nenachádza nič, čo by riešilo cyklistickú dopravu. Vyšla nová vyhláška o dopravnom značení bez riešenia cyklistickej dopravy

Rok 2011 Stretnutie niekoľkých, vtedy ešte neznámych ľudí v oblasti cyklistickej dopravy dalo dokopy prvý dokument na Slovensku, ktorý uzrel svetlo sveta s názvom Chýbajúce dopravné značenie pre oblasť cyklistickej dopravy na území Slovenskej republiky.

Dokument bol predstavený MDV SR a PPZ SR. Zhŕňal požiadavky na dopravné značenie a začínal takto:

Tento dokument prináša možnosť zaradiť dopravné značenie v oblasti cyklistickej dopravy, ktoré je účinné v krajinách Európy, do dopravného značenia v Slovenskej republike. V súčasnosti je u nás legislatíva v oblasti cyklistickej dopravy úplne zastaraná.
Problém nedostatočného počtu značiek v oblasti cyklistickej dopravy sa prenáša do rôznych oblastí ako:

  • bezpečnosť,
  • plynulosť,
  • koexistencia,
  • jednoznačnosť,
  • úplnosť.
    Jednotlivé prvky majú vplyv na problémy pri projektových dokumentáciách, kde je každý cyklistický chodník dopravne označený inak. Ďalší problém je pri orientácii cyklistu na križovatkách v hlavnom dopravnom priestore alebo na cyklistickom chodníku. Aj toto je dôsledok úrazov či zranen
    í.

Začiatok bol ťažký. Na rokovaniach sme vysvetľovali základy ako “bus pruh” alebo “parkovisko pre bicykle”.

Materiál prinášal napríklad aj niečo vtedy neuveriteľné – povolenie jazdy v jednosmerkách. Text obsahoval:

Dopravná tabuľka umožňuje cyklistom jazdiť v priestore jednosmernej ulice
v obidvoch smeroch. Značka sa používa v celej Európskej únii. Jazda
v protismere nie je nebezpečná, nakoľko sa cyklista a vodič motorového
vozidla stretávajú pohľadom. Navyše cyklista nezaberá priestor a vyhnutie sa vozidlu nie je problematické. Na obrázku dopravné značenie v Prahe
.

Vedeli ste, že nebol samozrejmosťou ani pridružený priechod pre cyklistov? Už v roku 2011 sme sa snažili vysvetliť, že zelené čiary sú nezmysel, pretože sú neviditeľné. Trvalo to 10 rokov a až v tomto roku sa stanú minulosťou (nuž je na zamyslenie, prečo to doteraz nešlo).

Súčasťou bolo množstvo iných vecí, ktoré sú už samozrejmosťou, napríklad predradené pruhy, obyčajný symbol bicykla či cyklokoridor.

V roku 2013 prišla aktualizácia vyhlášky a ta priniesla prvé nami dosiahnute pozitíva. Išlo napríklad o možnosť bielych čiar, cyklosmerové tabuľky, cyklokoridor, …..

Zaujímavosťou bolo predkladanie smerového dopravného značenia. Základom bolo najprv vysvetliť cykloturistom, že sa im doslova “nekafreme do ich biznisu” ale ide úplne o niečo iné. Následne sme predložili 4 farebné návrhy, každý z inej krajiny.

V roku 2015 pribudlo nepriame odbočenie doľava.

Píše sa rok 2019 a máme nové stretnutie. Na Slovensku sa vykryštalizovali “noví odborníci” na dopravné značenie a podľa nich je vlastne všetko zle. Ministerstvo vnútra predložilo novú vyhlášku o dopravnom značení, v ktorej nebolo uvedených množstvo vecí, ktoré boli a sú základom pre rozvoj cyklistickej dopravy. Chvalabohu podarilo sa nám presvedčiť zástupcov MV SR a PPZ SR (možno preto že na rokovaní neboli tí “noví odborníci :)”), že smer rozvoja cyklistickej dopravy je správny. Je veľmi potrebné pochváliť MV SR, ktoré do novej vyhlášky navrhlo ochranný pruh pre cyklistov či možnosť jazdy cyklistov po chodníku pomocu dopravnej značky. Super 🙂 ( tento návrh sa síce objavil niekoľkokrát aj v našich dokumentoch a vždy bol zamietnutý ale psst :)) )

Sú však veci, ktoré sa od roku 2011 nedostali vôbec do vyhlášky. Akle dobre, Slovensko sa cyklisticko-odborne vyvíja zatiaľ iba 10 rokov a všetko má svoju dobu. Áno, mohlo by to isť rýchlejšie, mohlo by to byť lepšie ale…

Takže píše sa rok 202x a pre zvýšenie rozvoja cyklistickej dopravy sa predkladá: spoločný priechod pre chodcov a cyklistov (áno mi vieme, po zebre sa nejazdí), cyklistická ulica (pôvodne bola už teraz, avšak PPZ SR ju vyhodilo s odôvodnením, že majú málo informácií a s tým, že pri najbližšej novelizácií sa doplní).

Inak, všeobecne nám už stačia iba dve veci a môžeme sa radiť z hľadiska dopravného značenia pre cyklistov ku krajinám ktorým nie je rozvoj cyklistickej dopravy ukradnutý. Nuž, už vyslovím len prianie : aby sa to všetko použivalo správne.

Píše sa rok 2025 V zmysle dohody by postupne mal zaniknúť cyklokoridor a mal by sa len používať ochranný pruh. Dúfajme teda, že dovtedy sa naozaj začne významne používať, aby sme mohli povedať, že cyklokoridor už nepotrebujeme.

Článok ukončujem odsekom, ktorý má síce už 10 rokov, ale stále je platný:

Bicykel ako spôsob dopravy prispieva k zlepšeniu dopravnej situácie v mestách preťažených individuálnou automobilovou dopravou, k úsporám výdavkov na dopravnú infraštruktúru, k zlepšeniu životného prostredia ako aj zdravotného stavu obyvateľov. Rekreačná cyklistika a cykloturistika patria medzi najčastejšie športové a voľnočasové aktivity a predstavujú
významný prvok cestovného ruchu podporujúci regionálny rozvoj. Z týchto dôvodov zaznamenáva vo vyspelých krajinách Európy bicyklovanie intenzívnu politickú a inštitucionálnu podporu ako aj rastúci záujem obyvateľov.

PS: Aby ste si nemysleli, že sme bez viny…, mali sme aj návrhy, na ktoré sa po dobe času tiež pozerám s úsmeovm. Napríklad taký spoločný zvýšený priechod pre chodcov a cyklistov 🙂

Článok je venovaný 10 rokom stránky.

Začnite diskusiu o tomto článku na forum.cykloplatforma.sk