Registrácia na konferenciu Cyklistická doprava 2019 v Galante spustená!

Srdečne vás pozývame na XI. ročník odbornej konferencie Cyklistická doprava o cyklistickej doprave, cykloturistike a udržateľnej mestskej mobilite. Konferencia sabude konať  22.-23.októbra 2019 v Penzióne Viktória v Galante. Súčasťou konferencie bude aj vyhodnotenie kampane Európsky týždeň mobility 2019 na Slovensku.

Hlavným cieľom konferencie je vzdelávanie tých zástupcov samospráv, organizácií a inštitúcií, ktorí majú priamy dosah a kompetencie v tejto oblasti. Ďalším cieľom konferencie je vzájomné zdieľanie dobrých príkladov a skúseností medzi odborníkmi zo Slovenska a Európy. Konferencia vytvára priestor aj na neformálne stretávanie sa, pre diskusie a nadväzovanie odborných vzťahov.

Program konferencia 2019 (PDF) 17.10.2019

Hlavní organizátori konferencie sú OZ Mulica, Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, Nadácia Ekopolis a OZ MAS Galanta.

Záštitu nad konferenciou prevzali minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Arpád Érsek, minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

Konferencia sa koná aj vďaka podpore Zeleného vzdelávacíeho fonfu MŽP SR a Európskeho sociálneho fondu prostredníctvo OP Efektívna verejná správa.

 

Registračný formulár

Počet účastníkov konferencie je obmedzený

 

Informácie o ubytovaní

Účastníci konferencie, ktorí nemajú prednášku či prezentáciu, si ubytovanie zabezpečujú sami. 
Organizátori konferencie odporúčajú nasledovné ubytovacie zariadenia: 

Hotel Galanta: https://hotelgalanta.sk/
Hotel City: https://www.hotelcitygalanta.sk/   

Ak potrebujete informáciu alebo radu ohľadom ubytovania, môžete sa pýtať: 

Sisa Szokolová, 0915 405 933, s.szokolova@gmail.com

 


Začnite diskusiu na forum.cykloplatforma.sk