Cyklokoridor v Bratislave

Bratislava je priekopníkom v novinkách v oblasti cyklistickej dopravy. Ale je aj tiež priekopníkom v zle navrhnutej cyklistickej infraštruktúre. Už niekoľko cykloriešení je v Bratislave celej Európe na smiech. Jednoznačne zato môžu chyby projektantov, zlá kontrola na magistráte, či nezáujem kompetentných a hlavne neodbornosť dopravných inžinierov, či už na samotnom magistráte a polícií. Zoberte si, že projekt robí projektant, kontroluje ho mesto, cyklotrasy ma na starosti STARTZ mestská organizácia, na všetko má dozerať dopravný inžinier mesta (asi by sa mu zišli okuliare), ďalej je tu cyklokomisia, ktorá musí potvrdiť riešenie a ešte cyklokoalícia, občianske združenie ktoré sa zaoberá cyklodopravou v meste. No a pravdaže Krajský dopravný inšpektorát, ktorý musí súhlasiť zo značením Aj napriek tomuto zástupu ľudí nedokázala doteraz Bratislava nájsť recept na kvalitnú cyklistickú infraštruktúru. Aj keď treba skonštatovať, že čoraz je to lepšie. Košická ulica ktorá mala donedávna prezývku „si blbý ako Košická“ teraz prevzalo nové mesto a to mesto Martin so svojim návrhom retard-erovej cyklocestičky.

V Bratislave vznikla ďalšia novinka pre Slovenskú republiku a to cyklokoridor. Ide o kombináciu cyklokoridoru s
cyklopruhom, čo je výborné riešenie.

Čo je to Cyklokoridor:
Časť cestnej komunikácie v ktorej sa najčastejšie vyskytuje cyklista
Základné princípy pri navrhovaní cyklokoridoru:
Minimálna vzdialenosť stredu cyklokoridoru od obrubníka je 1,00 m. V prípade že je na ceste vyznačená vodorovná vodiaca čiara V4 vzdialenosť je 0,9 m od tejto čiary.
Ak sa nachádza na komunikácií rozbitá krajnica, resp. odvodňovacie žľaby, alebo iné prekážky ktoré nedovolia cyklistom jazdiť v danom priestore, je minimálna vzdialenosť 0,9m od danej prekážky.
V prípade pozdĺžneho parkovania v smere cyklokoridoru je vzdialenosť od čiary parkoviska po stred cyklokoridoru 1,20 m.
V prípade vyznačenia cyklokoridoru je nutné aby maximálna rýchlosť pre vozidlá bola 50 km/h.
Vzdialenosť medzi jednotlivými cyklokoridormy je max. 10m.
Pred a za križovatkou sa cyklokoridor vyznačí 1x vo vzdialenosti 5m od hranice križovatky. Cez križovatku je koridor vyznačený vo vzdialenosti maximálne 3mmedzi sebou.
Pred a za priechodom pre chodcov sa cyklokoridor vyznačí 1x vo vzdialenosti 3m.
Pred a za spomaľovacím prahom sa cyklokoridor vyznačí 1x vo vzdialenosti 3m. od spomaľovacieho prahu.
Cyklokoridor sa môže doplniť značkou A19 Pozor cyklisti.
Cyklokoridor sa označuje bielou farbou a nepodfarbuje sa.

Cyklokoridor sa nachádza od Kamenného námestia a pokračuje celou Špitálskou ulicou

a
Celá cyklokomunikácia začína pred Kamenným námestím cyklopruhom


Mesto pekne vyznačilo na ceste zvýšený pohyb cyklistov

Tesne pred Kamenným námestím sa pruh mení na koridor. Na obrázku vidno rozdvojenie koridoru. Dá sa povedať že ide o nepriame odbočenie doľava, ktroé žiaľ zatiaľ nemá u nás legislatívnu podporu.

Až po upozornení môjho sprievodcu som zistil že toto je cyklopruh. Chýbala mi vodiaca čiara ktorá oddeľuje vozidlá od cyklistov. Ako som dobre zameral všimol som si nevýraznú čiaru. Tú čiaru striekali minulí rok, to znamená že použili nekvalitné jednozložkové vodorovné značenie. Osobne by som toto hneď reklamoval. Značky cyklokoridorov a pruhov sú pekne termoplastom, čo znamená kvalitu ak bol dodržaný postup pri jeho osádzaní.


Tu pekne vidno nekvalitné použitie dopravného značenia.

Pekné prevedenie cyklistov cez križovatku a následne pokračovanie koridoru. Takto sa to robí aj v zahraničí.

Niekto asi neviem merať, nakoľko asi niekto nevie čo je to 90 cm od prekážky, čo je v tomto prípade dlažba.

Poučenie pre všetkých 🙂 Treba dávať aj zákaz státia a zastavenia.Nešťastné riešenie križovatky. Ja osobne by som to riešil cyklokoridorom len po pravej strane. Na križovatke by som urobil priestor pre cyklistov a za križovatkou by som upravil miesto kde stoja chodci. Tam by som to vybúral a potiahol pekne tade cyklokoridor až k jeho pokračovaniu. Takto by boli cyklisti krytí.

Všetky fotografie nájdete tu:

Na záver treba povedať, že ide o zaujímavé vedenie cyklistov. Obsahuje síce niekoľko chýb (nedostatočný odstup od prekážok, zlé vodorovné značenia….), ale nato sme si už v Bratislave zvykli. Je jasné že už to nikdy neopravia tak, aby to bolo správne. Avšak cyklokoridor a pruhy sú využívané a chránia cyklistov a to je hlavné.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.