Koordinátori

Zoznam koordinátorov pre implementáciu Cyklostratégie

Zoznam koordinátorov pre implementáciu Cyklostratégie
     
meno pozícia e-mail mobil telefón
Matúš Goga národný cyklokoordinátor, MDVRR SR matus.goga@mindop.sk   02/594 94 507
Imrich Fekete regionálny cyklokoordinátor Banská Bystrica imrich.fekete@vucbb.sk 421 915 980 366 048/432 5115
Ladislav Findl regionálny cyklokoordinátor Bratislava ladislav.findl@region-bsk.sk 421 908 773 957 02/4826 4701
Adriana Šebešová regionálna cyklokoordinátorka Košice adriana.sebesova@vucke.sk 421 918 766 042 055/7268 340
Karol Jurica regionálny cyklokoordinátor Nitra karol.jurica@unsk.sk 421 911 244 618 037/6925 974
Štefánia Migašová regionálna cyklokoordinátorka Prešov stefania.migasova@vucpo.sk 421 905 756 948 051/7081 512
Radovan Hladký regionálny cyklokoordinátor Trenčín radovan.hladky@tsk.sk   032/6555 756
Štefan Kotrus regionálny cyklokoordinátor Trnava stefan.kotrus@trnava-vuc.sk 421 902 884 985 033/555 96 50
Peter Mráz regionálny cyklokoordinátor Žilina peter.mraz@zask.sk 421 904 366 128 041/5032 237
Anna Kollárová cyklokordinátorka za Úniu miest Slovenska a.r.kollarova@gmail.com 421 903 274 417 02/55575817
Pavol Griač cyklokoordinátor za hl.mesto SR Bratislava pavol.griac@bratislava.sk   02/59 356 463
Ján Roháč cyklokoordinátor  za mimovládne neziskové organizácie rohac@ekopolis.sk 421 905 240 137 048/4701 095
Stanislav Doktor cyklokoordinátor za ZMOS doktor@zmos.sk   02/5292 5942
Mestskí cyklokoordinátori      
Miroslav Kadlíček mestský cyklokoordinátor Trnava miroslav.kadlicek@trnava.sk   033/3236 239
Veronika Urbanovičová mestský cyklokoordinátor Košice urbanovicova@smsz.sk  421 911 704 998  
Pavol Griač cyklokoordinátor za hl.mesto SR Bratislava pavol.griac@bratislava.sk   02/59356691

3 thoughts on “Koordinátori

 1. Existuje nejaky oficialny zoznam cyklotras a chodnikov KSK? Dakujem za skoru odpoved.
  cyklokoordinátor KSK:
  Dobrý deň,

  Informácie o cyklotrasách na území KSK nájdete na linku:

  http://web.vucke.sk/files/cestovny_ruch/cyklotrasyksk_2013-1.pdf

  Materiál bol spracovaný na základe mapovania, ktoré bolo zrealizované v roku 2011.

  Na linku http://web.vucke.sk/sk/kompetencie/cestovny-ruch/cykloturistika.html sú uložené výstupy z niektorých našich aktivít.

 2. Vážený pán Klučka, gratulujem(e) k menovaniu za národného cyklokoordinátora SR. Naše otázky sú jednoduché: Riešenie výstavby Bezpečných cyklotrás TNC, 2) Iniciovanie Vypísania výzvy z eurofondov na výstavbu Trnavskej náučnej cyklotrasy. Ďakujeme za odpoveď a zostávame s milým pozdravom,. Za OZ TNC Jozef Kozoň, predseda združenia, viac informácií na http://www.tnc.sk

  Odpovedá Slovenský cyklokoordinátor:
  Dobrý deň pán Kozoň.

  V prvom rade sa Vám chcem poďakovať za gratuláciu k ustanoveniu do pozície národného cyklokoordinátora. Mojou úlohou je spoločne so všetkými zodpovednými snažiť sa podporovať rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku tak, aby sa aj u nás dalo čo najskôr jazdiť bezpečne a plynule do práce, do školy, za povinnosťami. Zároveň v rámci voľného času aby sa využíval bicykel na spoznávanie krás Slovenska po cykloturistických trasách.

  Oceňujem, že ani Vám osobne nie je ľahostajný rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku.

  K Vašim dvom otázkam som mal možnosť sa osobne vyjadriť na neformálnej cyklokonferencii, zorganizovanej občianskym združením „Bercajgel“ v piatok 7. februára 2014 v Trnave.

  Odpovede sú nasledovné:

  K otázke č. 1: Výstavbu nielen Bezpečných cyklotrás NTC, ale aj ostatných cyklotrás na celom Slovensku z verejných zdrojov umožní postup spracovaný v materiáli „Trvalý finančný mechanizmus na implementáciu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike“, ktorý bol schválený vládou SR dňa 15. januára 2014, uznesením 27/2014.

  V praxi to bude znamenať možnosť uplatňovať si pri tvorbe štátneho rozpočtu od januára 2015 v štátnom rozpočte každoročne čiastku, účelovo viazanú na rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku. Zdôrazňujem, že uplatňovať neznamená automaticky aj požadované prostriedky zo štátneho rozpočtu do kapitoly ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja aj dostať. Bude to záležať predovšetkým od možností štátneho rozpočtu.

  Následne bude môcť rezort prideliť finančné prostriedky oprávneným žiadateľom na realizáciu výstavby cyklotrás v súlade so stanovenými podmienkami.

  Ďalším zdrojom bude nenávratná finančná pomoc z európskych investičných a štrukturálnych fondov.

  Výstavby cyklotrás sa budú týkať operačné programy Integrovaný regionálny operačný program, Program rozvoja vidieka a Operačný program cezhraničnej spolupráce, ktorých tvorbu zabezpečuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

  Na základe výziev, ktoré bude toto ministerstvo vyhlasovať sa budú môcť konkrétni žiadatelia uchádzať na základe spracovaného projektu o pridelenie nenávratného finančného príspevku na realizáciu cyklotrás.
  V súčasnom období prebiehajú rokovania o definitívnej podobe zmienených operačných programoch ako aj o objeme alokovaných prostriedkoch.

  K otázke č. 2:

  Výzvy sa budú vyhlasovať všeobecne. Nie na konkrétnu cyklotrasu.

  Vyhlasovanie výziev je v plnej kompetencii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

  Nie je preto možné iniciovať ich vyhlasovanie.

  V každom prípade je však dobrou správou pre všetkých priaznivcov cyklistiky na Slovensku, že vláda jej rozvoj podporuje, čoho dôkazom je schválenie obidvoch základných dokumentov, o ktoré sa bude môcť každý žiadateľ o získanie finančných prostriedkov na rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku oprieť:

  1. „Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike“, schválená uznesením vlády č. 223/2013 dňa 7. mája 2013 (link:http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=140565)

  2. „Trvalý finančný mechanizmus na implementáciu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike“, schválený vládou SR dňa 15. januára 2014, uznesením vlády č. 27/2014 dňa 15. januára 2014 (link: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=140565).

  Odporúčam Vám preto sledovať relevantné informácie tak, aby pri vyhlásení prvých výziev mohol byť váš dlhoročne pripravovaný projekt zaradený do zoznamu uchádzačov o poskytnutie finančných prostriedkov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte číslo podľa rovnice(chránime sa pred spam robotmi) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.